У новій освітній парадигмі найголовніше місце відводиться аналітичним здібностям учня, тобто його спроможності шукати і знаходити необхідну інформацію, точно формулювати проблеми і гіпотези, вбачати в сукупностях даних певні закономірності. А це сприятиме формуванню учнів – як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

21 березня 2019 року на семінарі, який підготував методист навчальної частини Стешин В.К. аналізувались питання зміни освітніх парадигм та якою повинна бути освіта у контексті Нової української школи.

На семінарі були розглянуті головні ідеї В.Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. Було підкреслено, що основні компоненти формули Нової української школи ґрунтуються на положеннях видатного українського педагога.

Вчителі говорили про те, що у складному інформаційно насиченому світі завдання педагога – навчити відсівати, фільтрувати інформацію, відрізняти брехню від істини, аналізувати, систематизувати, шукати, націлювати увагу в потрібному напрямку. Вчителі ділились своїм педагогічним досвідом – як досягти необхідного рівня внутрішньої мотивації, використовуючи різноманітні прийоми.

Був проведений аналіз якості навчальних досягнень  ліцеїстів. Наголошувалось, що фактором негативного впливу  на рівень навчальних досягнень учнів є недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності. Педагоги ділилися своїми думками та практичнми наробками.

В кінці семінару зроблено висновок, що нова парадигма освіти вимагає від учителя високої педагогічної культури і методичної майстерності і якщо хочемо якісно нових змін, то ми повинні пройти шлях від трансформації світогляду до набуття нових вмінь і компетенцій, щоб передавати ці цінності нашим дітям у ліцеї і сім’ї.