Процес інформатизації суспільства стає все більше динамічним і висуває нові вимоги до виховання і навчання учнів. Уміння учнів самостійно здобувати знання й удосконалювати їх, шукати творчі підходи та рішення є надзвичайно важливим.

Широке впровадження та використання інформаційних технологій у навчальний процес відбувається саме на уроках інформатики. Інформатика має величезні можливості для розумового розвитку ліцеїстів завдяки винятковій ясності й точності своїх понять, виводів і формулювань. Вона, поруч із іншими навчальними предметами, вирішує завдання всебічного гармонійного розвитку й формування особистості. Отримані з інформатики знання, уміння й навички, досягнутий розумовий розвиток допомагають учням в їхній адаптації до швидко мінливих умов життя. Однак, будь-який розумовий процес починається тільки тоді, коли виникає проблемна ситуація.

Уроки мистецтва покликані за допомогою освітнього процесу сприяти розвитку творчої особистості. Це зробити нелегко, адже всі учні різні. Саме тому у практиці вчителя особливе місце займає індивідуальний підхід до ліцеїстів. Це потрібно для того, щоб краще розкрити таланти та здібності особи, а головне зацікавити. Інтерес до творчої діяльності на уроках мистецтва полягає не тільки в створенні малюнків, але й в мисленні, аналізі, логіці, порівнянні, осмисленні, спостереженні, розумінні, відчуттях.

Творчий проєкт “Мистецтво нашого життя” під керівництвом Олени Корнійчук та Тетяни Жихарєвої, на завершальному етапі його реалізації, наприкінці навчального року поєднав ліцеїстів І курсу. Цього разу, коли об’єдналися інформатика і мистецтво, предметом дослідження стала КЕРАМІКА. З точки зору творців, кераміка — це мистецтво, що народжується з рук однієї людини і живе в руках іншої, з точки зору технології – це форма предмета та оздоблення його живописом. Саме ці аспекти, ФОРМА та ВІЗЕРУНОК, сталі предметом досліду ліцеїстів.

На думку вчителів, така технологія навчального проєкту визначається як модель навчально-пізнавальної самостійної діяльності ліцеїстів. Навчальний проєкт бачиться як завдання, сформульоване у вигляді проблеми. Діяльність учнів організовується на уроці як форма взаємодії ліцеїстів з учителем та ліцеїстів між собою. Результат цієї творчої діяльності – знайдений ліцеїстами спосіб розв’язання проблеми проєкту.

Під час роботи над проєктом учні мали стійку мотивацію до освітньої діяльності, відбувався процес закріплення отриманих навичок роботи за ПК, повторення теоретичного матеріалу з тем мистецтва, а головне – навчання перетворилося в захоплюючу діяльність. 

Процес роботи над проєктом представлений у відеосюжетах.