14 березня відбувся  методичний семінар на тему «Запровадження у навчальний процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного суспільства», який проводила Смоляр Ірина Василівна.

На семінарі опрацювали питання, пов’язані з втіленням   педагогіки партнерства у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою  особистісного розвитку учнів.

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства та толерантності, вчителю необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчального процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання так, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Тож завдяки інструментам педагогіки партнерства вчителями нашого ліцею використовуються цікаві й захоплюючі розповіді, відверті бесіди, справедливе та незалежне оцінювання, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, суспільно корисні справи та багато іншого.

Ми намагаємося бути толерантними та «співпрацювати » з нашими  учнями, щоб сформувати в них   достатній рівень життєвої компетентності . Сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце в житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, впевненою у своїх силах людиною.

Учень виступає не пасивним слухачем, а шукачем, дослідником, «Колумбом» знань, що формує в нього активну життєву позицію, тоді він не пливтиме за течією, а буде самостійним, активним творцем свого життя, здатним цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність.