Одним із шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його з сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового просторів є орієнтація навчальних програм на набуття ключових життєвих компетентностей та створення ефективних механізмів їх запровадження.

Заняття за вільним вибором більшою мірою, ніж робота в навчальної аудиторії, дозволяють реалізувати компетентнесне навчання, що припускає застосування різних методів та прийомів роботи. Це дає змогу врахувати різноманітні потреби і можливості творчо розвинених дітей. Розвивати творчі здібності ліцеїстів можна лише через залучення її до творчого процесу.

Ліцеїсти І-ІІІ курсів розпочали творчий проект «Через мистецтво – до життєвої компетентності», координаторами якого є вчителі Корнійчук О.С. і  Жихарєва Т.В. Завдання проекту: реалізація принципів національного і громадського виховання через розвиток творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу у рамках програмного матеріалу з тем: «Фотомистецтво», «Інфографіка».

Першим етапом творчого проекту була навчально-пізнавальна екскурсія «Пам’яті нетлінні сторінки»  на персональну фотовиставку Леоніда Бойка у бібліотеку №8, яку було проведено в останні дні зими.

Ліцеїсти познайомились з історією нашого краю через мистецтво фотографії. Підсумком  зустрічі  стала гра «мікрофон», де кожен поділився враженнями від фотовиставки як підготовчого етапу реалізації проекту.

Також обговорили актуальність проекту, який дає змогу оволодіти певними якостями і вміннями, а саме: уміння здобувати, обробляти, застосовувати інформацію для здійснення проектної діяльності, а саме головне – розвиток уміння працювати в команді, як важливої складової індивідуального розвитку і самовдосконалення.