Реалізація державних стандартів на уроках  покладає на педагогів відповідальність у впровадженні безперервної і різноманітної діяльності, що сприяє формуванню та розвитку комунікативної та креативної особистості, яка здатна критично мислити. У зв’язку з цим важливим завданням є активне застосування у діяльності сучасних технологій педагогами під час навчання сучасних здобувачів освіти.

Семінар для педагогів організувала Олена Корнійчук, епіграфом слугували словами: “Якщо дітей щось цікавить, починається навчання”. Вона зазначила, що …

Кожен урок повинен включати щось, що викликає здивованість, радість, тобто щось таке, що ще довго будуть пам’ятатимуть учні. Це може бути цікавий науковий факт, несподіване відкриття, красивий експеримент, тобто, усе що забажає ваша фантазія. У сучасному динамічному й повному інформації світі значна роль залежить від втілення певної технології, якій би повірили тисячі людей, якою можна було б захопити учнів, учителів, батьків, технологія, якою можна не тільки захопити, а й використати її для навчання. Такими є педагогічні технології, як конструювання освітнього процесу з гарантованим досягненням мети. Тому актуальною є методичною темою «Використання сучасних педагогічних технологій у практиці роботи вчителя ».

Новизна  полягає в оригінальному використанні інноваційних технологій (особистісно орієнтованого навчання, комп’ютерних технологій, проєктно-діяльнісної технології, технології педагогічної майстерності, проблемного навчання, зустрічних зусиль, створення ситуації успіху, ейдотехніка, ділова технологія та інтерактивна) в урочній та в позаурочній діяльності.

У педагогічній науці інноваційну діяльність розуміють як цілеспрямовану педагогічну діяльність, засновану на осмисленні свого власного практичного, педагогічного досвіду за допомогою порівняння й вивчення, зміни й розвитку освітнього процесу з метою досягнення більш високих результатів, одержання нового знання, якісно іншої педагогічної практики. Отже, інноваційна діяльність – це така діяльність, у процесі якої створюють новий продукт.. А володіння педагогічним продуктом інновації як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, мислення, світогляду.

Педагогічна технологія конструювання освітнього процесу виникли лише у XX ст., тому багато деталей уточнюється, систематизується та зводиться до однотипності.

Дистанційна форма навчання виділяє інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ), які охоплюють не лише комп’ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо. Медіатехнології в освіті є реальною частиною культури. Отже, вчителю треба зробити комп’ютер своїм спільником, помічником.

Два навчальні роки ще раз довели, що володіння інформаційно-комунікаційними технологіями  – є запорукою якісного дистанційного навчання у нашому закладі.

  Підготувала Олена Корнійчук, вчитель зарубіжної літератури