На сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання ліцеїстів. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений  національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

З цією метою класними керівниками 11 квітня було проведено виховні години у формі усного журналу «Державність і символіка». Під час виховних годин педагоги та ліцеїсти обговорили  такі важливі питання як повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України), участь у громадсько-політичному житті країни, повага до прав людини, верховенство права, рівність всіх перед законом, готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Ліцеїсти в черговий раз мали змогу проникнутися почуттям належності до своєї країни, її історії та традицій, розвинути громадянські цінності.

Юрченко Вікторія Валентинівна, вихователь