Патріотичне виховання підростаючого покоління в сучасних умовах – це, насамперед, становлення національної свідомості, належності до рідної землі, народу. З цією метою в ліцеї-інтернаті  педагогічними працівниками з ліцеїстами навчальних груп проводяться різнопланові форми роботи, які направлені на формування в ліцеїстів свідомої громадянської позиції та національного патріотизму.

Патріотичне виховання молоді – це систематична і цілеспрямована діяльність з формування у вихованців високої патріотичної свідомості, відчуття відданості своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського і конституційних обов’язків із захисту інтересів Батьківщини.

Виховання патріотизму у молодого покоління покликане дати новий імпульс духовному оздоровленню нації, формуванню в Україні громадянського суспільства.

Його сутність полягає в глибинному й усебічному пізнанні історії, культури, духовності українського народу, і на цій основі – пізнання та усвідомлення кожною дитиною себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї – і всього людства.

 

Метою забезпечення патріотичного виховання в ліцеї-інтернаті є формування в ліцеїстів рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов’язку, пошани до Конституції України, законів України, державних символів.

Патріотичне виховання конкретизується через систему виховних завдань:
  • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
  • усвідомлення вихованцями взаємозв’язку між правами людини та її патріотичною відповідальністю;
  • сприяння набуттю ліцеїстами патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства.