ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ЛІЦЕЇ здійснюється відповідно до програми розвитку виховної частини, річного плану виховної роботи, авторських програм виховної роботи, планів роботи вихователів та класних керівників, поставлених завдань виховною частиною на 2022/2023 н.р.:
  1. Створювати комфортні умови для професійного розвитку працівників виховної частини та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
  2. Продовжувати підвищувати професійний розвиток вихователів через реалізацію проєкту «Професійна діяльність педагога: перспективи розвитку і досвід».
  3. Продовжувати розкривати творчий потенціал ліцеїстів через реалізацію проєктів: «Плекаємо патріотів України», «На хвилі здоров’я», «Мистецькі барви».
  4. Забезпечувати єдині педагогічні вимоги до виховання особистості ліцеїста.
  5. Залучати батьків до освітньої діяльності, застосовуючи активні форми роботи з батьками.
  6. Удосконалювати діючу систему виховної роботи.

Педагогічна майстерність — це високе мистецтво освітнього процесу, доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; це єдність знань, методичних умінь, мовної культури, педагогічної техніки, такту й оптимізму.


«Формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та засад здорового способу життя».

Склад творчої групи вихователів:

Керівник групи – Литвиненко Олена Володимирівна– вихователь групи №4

Представники:

– Редька Лілія Петрівна– вихователь групи №3;

– Мельник Тетяна Степанівна – вихователь групи №5;

Стьопенко Юлія Олександрівна – вихователь групи №2

Діяльність творчої групи підпорядкована реалізації єдиної мети – навчити майбутніх спортсменів, які прагнуть досягти вершин у спорті, цінувати власне здоров’я, дбати про нього та формувати такий світогляд, який створить у них потребу ведення здорового способу життя.

Завдання групи:

– сприяти формуванню у ліцеїстів навичок культури поведінки та здорового  способу життя, свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей;

– підвищити рівень соціальної активності ліцеїстів;

– розвивати уміння ліцеїстів самостійно вести пошуково–дослідницьку роботу.

Пріоритетне завдання, яке стоїть перед творчою групою вихователів – навчити ліцеїста бути здоровим, а не тільки зміцнювати та зберігати здоров’я.

Творча група спрямовує свою роботу на формування навичок культури поведінки та засад здорового способу життя, яке є найголовнішою темою виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою здорового суспільства нашої країни.

Питання, які вивчалися у процесі діяльності, сприяли підвищенню теоретичної підготовки вихователів, забезпечували їх інформацією з даної проблеми, передовим педагогічним досвідом.

Велика увага приділялася впровадженню в досвід роботи вихователів сучасних педагогічних методик та інноваційних виховних технологій, інтерактивних методів виховання, що є однією з передумов підвищення їх ефективності, можливості виробляти інноваційний стиль діяльності.

Розроблені розробки воховних заходів, які допомагають чіткіше відокремлювати питання здоров’я, на які слід спрямовувати діяльність у першу чергу, обирати найбільш активні засоби впливу на ліцеїстів.

«Від родинного джерела до громадянського становлення»

Склад творчої групи:

Керівник групи:   Федюк Ольга Миколаївна – вихователь групи №1

Представники групи:

Войтенко Катерина Феодосіївна – вихователь  групи №7;

Юрченко Вікторія Валентинівна – вихователь групи №8;

Манузіна Ірина – вихователь групи №6.

Мета діяльності творчої групи – підготовка молоді до життя у взаємопов’язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для суспільства.

Завдання групи:

– формувати у ліцеїстів патріотизм, національну свідомість; моральні цінності та етичні норми родинно-сімейних відносин;

– розвивати усвідомлене сприймання духовних надбань рідного народу, прагнення зберігати родинні традиції;

– виховувати почуття поваги і любові до своїх батьків, родин; здатність бути  добрим, справедливим, милосердним, мати прагнення допомогти ближньому в скрутну хвилину; любов до рідного краю, його народу, гордість за свій народ.

Робота творчої групи направлена на формування громадянськості, як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною, покликана виховувати у ліцеїстів високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служінні їй.

Орієнтована на формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та досягнення мети та спортивних рекордів.

Одним із критеріїв даної тематики є направленість на якісне формування у вихованців ліцею-інтернату результатів громадянського виховання та громадянської особистості, яку складають моральна, політична та правова культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні взаємини у світовому співтоваристві.