Загальновідомо, що сучасне поняття «освіта» включає навчання, виховання і розвиток. Тому виховний процес є невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності.

Нові стандарти освіти передбачають, що головною метою освітнього процесу є не тільки здобуття суми знань, а й опанування здобувачами освіти певного набору компетентностей та наскрізних умінь.

Робота працівників виховної частини ліцею-інтернату базується на створенні умов для розвитку і самореалізації особистості спортивно обдарованої молоді в умовах використання нових освітніх педагогічних технологій та нових стандартів.

13 лютого 2020 року відбулося засідання педагогічної ради на тему «Виховання ліцеїстів в умовах нових стандартів освіти».

Особливо несподіваного значення для якої набув загальний довготривалий проект «Календар ліцейського життя» на основі комплексу різноманітних проектних заходів, які є взаємозалежні та тісно пов’язані між собою. Ця творча робота, спрямована на одержання визначених результатів та досягнення цілей: виявлення та розкриття талантів, здібностей вихованців і планування їх корисного та цікавого дозвілля. 

Усі явища в природі взаємообумовлені та відбуваються з певною циклічністю. Кожна пора року по-своєму прекрасна й неповторна. Сезони асоціюються з певними святами, світовими подіями, українськими традиціями та звичаями, а у нашому закладі і з подіями  на спортивних аренах.

Педагогічна рада була поділена  на чотири  інформативні блоки відповідно до сезонів року, які були представлені доповідями: «Виховання в ліцеїстів життєвої активності у процесі проектної та позакласної діяльності», «Реалізація творчих здібностей ліцеїстів засобами позаурочної роботи», «Формування життєвих компетентностей – основа життєтворчості ліцеїстів», «Педагогіка партнерства як основа виховної роботи в ліцеї».

Підсумовуючи результати представленої роботи, вихователі презентували друкований «Календар ліцейського життя» як результат творчого проекту.

Литвиненко О.В., Редька Л.П., вихователі