Спортивні федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо) – це громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:

  • забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;
  • сприяння розвитку відповідного виду спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;
  • залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
  • сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
  • організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
  • участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду спорту;
  • сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

Спортивні федерації діють на підставі статуту.

У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє.