Що це значить  для   вчителів методичної комісії природничо-метематичних дисциплін в умовах воєнного стану?  Це тісний зв’язок між Аллою Усовою, Тетяною Жихарєвою, Василем Гетьманом,  Світланою Скоропадською, Галиною Волик та Іриною Котелянець. Це згуртованість, наша  цілісність та  неподільність. Поєднання в одному цілому,  а саме,  в спільній методичній темі «Створення умов для формування ключових компетентностей ліцеїстів шляхом удосконалення освітнього процесу на інноваційній основі»,  нерозривності  зв’язку.

Це схожість, цілковита подібність зосередженість на зростанні професійної майстерності та професійної  компетенції членів методичної комісії, які знаходяться у постійному творчому пошуку нових педагогічних технологій для створення комфортних умов освітнього процесу як онлайн так і офлайн.   Підтвердженням  є організація методичних заходів, які були проведені в режимі онлайн протягом періоду зима-весна 2022.

Семінар «Креативність: звільнення від стереотипів та шаблонів», Світлана Скоропадська, цитата перша: «…Креат́ивність — (лат. сreatio — створення) – це здатність до висування та реалізації принципово нових ідей, які відрізняються від традиційних схем мислення; вміння робити що-небудь по-новому, оригінально, відмовившись від стереотипних способів мислення.  Порада. Як можна розвивати власну креативність? Прикладом може служити досвід  відомих митців.  Так, Леонардо да Вінчі створив свій метод генерування ідей. Він заплющував очі, повністю розслаблявся й розмальовував аркуш паперу довільними лініями та карлючками. Потім розплющував очі й шукав у намальованому образи. Композитор і музикант Джон Леннон навчився «закидати вудку» у свою свідомість і «ловити» образи, які потім втілював у музику. Зрозуміло, що не всі народжені бути геніями, але кожен може знайти і застосувати власні способи розвитку творчого начала у нашому житті…»

Семінар-практикум «Мотивація навчання- основне завдання сучасної школи»,  Василь Гетьман, цитата друга: «…Найзначущішим, найдієвішим і найефективнішим внутрішнім стимулом є прагнення до пізнання нового, що ґрунтується винятково на інтересі до предмета пізнання. Якщо за можливості вибору певного навчального предмета дитина не обирає той предмет, який обрала більшість її друзів, а йде на урок, який їй самій цікавий, то таким чином вона демонструє яскравий приклад внутрішньо вмотивованої поведінки.  Порада. Яка ж мотивація до навчання є кращою? Умовою успішного навчання все ж є мотивація, котра спонукає дитину до певної діяльності з метою розширення й поглиблення своїх знань, підвищення впевненості та незалежності від зовнішніх факторів…»

Круглий стіл «Ключові вміння XXI ст. креативність та уява», Ірина Котелянець, цитата третя: «…Нова українська школа покликана не лише давати знання, але й допомагати учням розвивати ключові життєві уміння, а саме уміння вчитися, критично мислити, розв’язувати проблеми, працювати в команді, спілкуватися, а також навчати способів роботи з інформацією та бути креативним.  Так що ж таке креативність? Креативність – це створення нового з того, що вже є,  це вирішення проблем абсолютно новим неординарним способом, це відмова від стереотипного мислення,  це гнучкість і оригінальність, це схильність до аналізу і синтезу,  це здатність інтуїтивно відчути правильний напрямок думки, це вміння генерувати велику кількість ідей, це здатність до нового незвичного бачення проблеми або ситуації. Порада. Мрійте! Процес мріяння – найпростіший спосіб отримувати насолоду обік з розвитком креативного мислення…» 

Семінар «Класична наука для Нової української школи», Алла Усова, цитата четверта: «…Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Ми бачимо, як змінюються технології, як розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі. Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати.  Це не тільки знання, це вміння їх використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. А ще — це ставлення і цінності, а також вміння з позиції тих цінностей критично переосмислити інформацію. Діти повинні вміти її критично осмислити з точки зору як це відіб’ється на їхньому житті, на їхньому здоров’ї. Порада. Для того  щоб бути готовим до викликів і життєвих проблем. Потрібно не тікати, а вчитися будь-яку проблему  розкладати  на дрібніші і спокійно її вирішувати…»

Тетяна Жихарєва, цитата п’ята: «…Наше єднання  полягає в тому, що ми повинні   прищепити дітям не ненависть або байдужість до математики і природничих предметів, а навпаки –  зацікавленість, щоби діти з легкістю та зацікавленістю ставилися до  природничо-математичних предметів  не виділяли їх окремо від життя.  У єдності – наша сила. Де єдність – там перемога!…»

Алла Усова