Чому оволодіння технологіями стає пріоритетним для освоєння  професії вчителя? Чим відрізняються поняття «технологія» та «індивідуальна майстерність педагога»? Такі питання обговорювали вчителі методичної комісії гуманітарних дисциплін, об’єднавшись за «круглим столом» на тему «Технологічні підходи до проектування уроку» 26 квітня.

Сьогодні про педагогічні технології говорять повсюди і з метою характеристики пріоритетних напрямів педагогічних перетворень, і з метою популяризації проблемного та розвиваючого навчання, і під час підготовки сучасного уроку.Та  для досягнення високого професіоналізму необхідне досконале знання педагогічних технологій, безперервна самоосвіта, вміння «зазирнути» в майбутнє.

Метою будь-якої технології є досягнення більш високого рівня навчання та виховання. Добре продуманий та правильно побудований урок, як правило, дає добрі результати. А що ми розуміємо під добрим результатом? Формування конкретних знань, умінь, навичок? Якими знаннями слід «нафарширувати» учня? Щоб звести до мінімуму ризик помилок і вибрати ту технологію, яка підходить саме вам і вашим учням, слід враховувати багато чинників.


Вчитель  знаходить для себе цілком відомі прийоми та вже давно використовують і «мозкові штурми», і тренінги, і конференції, і ще багато інших традиційних і нетрадиційних форм роботи та способів організації діяльності на уроці

Будь-який технологічний прийом, що використовується на уроці, має бути доцільним. Отже, під час вивчення різних тем слід застосовувати різні прийоми. У той же час ефективність кожного прийому залежить від його умілої організації, яку можна виробити за умови неодноразового використання певної технології. Як же бути? Виникає суперечність: багаторазове повторення однієї й тієї ж технології призводить до одноманітності, а різноманітні технології можуть призвести до низького рівня організації, отже, будуть малоефективними. „Золота середина”, вихід із протиріччя – це завчасне обмірковування педагогом основних прийомів і способів дії на уроках усієї майбутньої теми.

Організувала семінар вчитель зарубіжної літератури, голова методичної комісії гуманітарних дисциплін  Корнійчук О.С.