Під час зимових канікул вчителі-предметнки взяли участь у семінарі  «Розвиток професійної компетентності педагогів», який підготували та провели вчителі Корнійчук Олена Сергіївна та Жихарєва Тетяна Василівна.

Професійна компетентність педагога визначається обсягом компетенцій, колом повноважень у сфері професійної діяльності, що окреслюють індивідуальний стиль роботи, спосіб досягнення навчально-виховної мети, забезпечують якість і ефективність професійної діяльності.

Під час свого виступу Олена Сергіївна зазначила, що вчитель – основна дійова особа у реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам вчитель, змінюється мета й завдання його освітянської діяльності. Сучасний педагог має бути готовим до змін, а тому доволі актуальною є проблема неперервної освіти, спрямованої на професійне становлення, вдосконалення педагогічної майстерності й підвищення кваліфікації.

Найперший і найголовніший орієнтир для вчителя – це, звичайно, нормативно-правові документи та Закон «Про освіту».

Другий орієнтир для вчителя, щодо проведення сучасного уроку – це науково-методична література, педагогічні видання, праці педагогів, філософів, психологів.

Третій орієнтир, на підставі якого формується образ, ідея сучасного уроку – це зразки уроків і методичних матеріалів з публікацій у фаховій пресі і мережі Інтернет. Це безліч конкурсних уроків з різних фестивалів педагогічної майстерності, методичні розробки і конспекти вчителів на авторських сайтах, відео відкритих уроків, що викладаються у Всемережі.

Виходячи з цих орієнтирів, Олена Сергіївна наголосила, що основне завдання вчителя – внести в освітній процес ліцею сучасні форми, методи, прийоми новизни та ефективності.

Практичну частину семінару презентувала  Тетяна Василівна. Це спільний творчий проект з інформатики та зарубіжної літератури, якій для ліцеїстів І-ІУ курсів став яскравим завершення І семестру . Вона зазначила, що оскільки урок – це головний простір для учителя, тому компетентність вчителя проявляється насамперед у забезпеченні активність дітей на уроці.

Однак, як показує практика, якщо вчитель механічно використовує ці методи, форми, прийоми на уроці, це не означає, що урок буде сучасним і ефективним.

І навпаки, якщо вчитель на уроці не використовує вище зазначені прийоми, то це теж не означає, що такий урок несучасний і неефективний.

Зрозуміло, що в центрі уроку – самопізнання і самореалізація учня. Тому ліцеїстам важливо не тільки щось пізнати і набути нові вміння, а й отримати і переживати особистісні і життєві смисли. Принцип продуктивності в освіті – основа успіху людини в житті.

Сьогодні на уроках з різних предметів ліцеїсти вчаться створювати освітню продукцію (вірші, схеми, плани, моделі, таблиці, електронні презентації, способи поведінки тощо.), тому вони і в майбутньому завжди зможуть бути корисними людям.