Метою педагогічної ради «Створення в ліцеї-інтернаті сприятливого виховного середовища для розвитку здібностей та обдарувань спортивно обдарованої молоді», яка відбулася 22 березня 2018 року в Комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» і містила елементи ділової гри «Що? Де? Коли?» стало обговорення основних засад виховної роботи, на які орієнтує Закон України «Про освіту», реалізація та висвітлення актуальних форм виховної роботи зі спортивно обдарованою молоддю. Для розкриття зазначеної мети були представлені доповіді: «Основні засади виховної роботи, на які орієнтує Закон України «Про освіту», «Національно-патріотичне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості», «Формування здорового способу життя як необхідна складова сучасного освітнього процесу», «Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів».


Потужну державу і конкурентноздатну економіку створює згуртована спільнота творчих особистостей, відповідальних громадян, активних і підприємливих.Так, перші враження про себе і про світ дитина отримує в сім’ї. Але її особистість, громадянська позиція, моральні якості, соціальні контакти формуються упродовж навчання.

Виховний процес є невід’ємною складовою всього освітнього процесу.

Дуже актуальною є проблема виявлення, розвитку і педагогічної підтримки здібної та спортивно обдарованої молоді, розкриття її потенціалу.Кожен обдарований ліцеїст-індивідуальність, який потребує особливого педагогічного підходу.

Ліцей-інтернат є творчим середовищем, де формується спортивна, творчо розвинена, освічена особистість.

Своєчасно знайти, виховати, розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це завдання стає тепер найголовнішим у системі освітнього процесу.

В.О. Сухомлинський

Підбиваючи підсумок педагогічної ради, вихователі зазначили, що надія на успіх живе в кожній людині, але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише для тих, хто прикладає для його здійснення власні зусилля. З впевненістю можемо сказати, що педагогічний колектив ліцею-інтернату докладає чимало зусиль, щоб успіх кожного ліцеїста був гарантований та життєпридатний.

Спортивна молодь – це майбутнє і надія нації, вона має бути багатогранною і цим приносити нам радість.

ВІДЕО

Юрченко В.В., вихователь