Сучасне суспільство висуває підвищені вимоги до професійного рівня вчителя. Зміни, що відбуваються в галузі освіти, вимагають удосконалення системи професійного і особистісного розвитку освітян.

11 травня 2023 року в ліцеї відбулося засідання круглого столу на тему «Вчитель – вічний учень», який підготувала вчителька англійської мови Олена Фіялко.

Говорили про креативність, модель майстерної професійної діяльності та поведінки вчителя. Визначали шляхи професійного становлення та зростання.

Олена Петрівна висвітлила питання професійної мобільності вчителя як однієї з найважливіших рис сучасного педагога. Адже світ швидко змінюється, і ця інтегральна якість особистості та діяльності педагога, що формується і виявляється в процесі професійної підготовки, перепідготовки, самовиховання і творчої самореалізації фахівця, розуміється як важлива стратегія професіоналізації педагогічних кадрів.

Жваву дискусію викликало питання педагогічної взаємодії з учнями. Під час круглого столу обговорювали педагогічні ситуації, які можуть трапитися на уроках. Однозначна думка всіх присутніх – потрібно навчатися впродовж життя, не зупинятися ні на мить, адже ми живемо в часи глобалізації освіти.

Учасники круглого столу занурились у віртуальний світ сучасних дітей і пройшли тестування на знання віртуальної лексики сучасних підлітків.

Виховання та навчання дитини – це особлива професія, яку не можна порівняти з жодною іншою справою. Вона дуже специфічна, бо має справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у житті, – з людиною.

Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить розум, характер, воля, життя, щастя цієї людини. Кінцевий результат педагогічної праці можна побачити не сьогодні, не завтра, а через тривалий час.

Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини.

Тому так важливо для педагога постійно вдосконалюватися, саморозвиватися, неперервно розширювати власний кругозір, шукати нові методи викладання.

Олена Фіялко, вчителька англійської мови