Сучасний світ дуже швидко змінюється. Ці зміни відбуваються в усіх сферах нашого життя. Рушійною силою виховання є загальноосвітній навчальний заклад, який сьогодні є центром виховання, самовизначення і самореалізації кожної особистості.

Якщо ми прагнемо якісно нових змін в освіті, то, у першу чергу, педагог повинен пройти шлях від змін світогляду до набуття нових вмінь та компетенцій і повести за собою учня. Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до особистості здобувача освіти з її потребами та інтересами.

6 квітня 2023 року в ліцеї відбулося засідання педагогічної ради виховної частини на тему «Реалізація компетентнісного підходу у виховній роботі». Педагогічна рада була поділена  на чотири  інформативні блоки, які були представлені доповідями: «Впровадження сучасних застосунків та соціальних мереж у виховній роботі», «Використання технологій віртуальної реальності в освітньому процесі», «Використання онлайн-сервісів у роботі психологічної служби: цифрова компетентність» та «Проєктна діяльність як метод формування професійної компетентності педагога».

Під час доповідей педагоги з власного досвіду роботи продемонстрували упровадження та використання інновацій у виховному процесі. Те, що недавно було жорстким викликом для педагогів – інтернет, гаджети, віртуальний світ, які цілковито завоювали здобувачів освіти – сьогодні є чудовою можливістю максимального залучення ліцеїстів у виховний процес. Широке використання інтернет-ресурсів дозволяє проводити нестандартні та цікаві виховні заходи.

Отже, перед нами, педагогами, стоїть завдання: розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України. Ця мета має бути спільною для всіх ланок системи виховання та бути критерієм ефективності виховного процесу.

Олена Гончаренко, педагог-організатор