Що таке стем? Цим терміном традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація , що дає змогу легко охопити і здобути знання . Це цікава історія, де є початок,середина і кінець, символом якої стало яблуко як  пізнання нового та відображення набутого досвіду. Зимове засідання методичної комісії гуманітарних дисциплін вчителі організували у новій формі – стем(STEM).

Розпочинаємо СТЕМ. Три яблука

Перше яблуко. Робота над методичною темою

Методична проблема вчителів гуманітарних дисциплін «Застосування інноваційних технологій на уроках гуманітарного циклу»  є складовою методичної проблеми ліцею «Забезпечення якісної освіти ліцеїстів на основі формування ключових компетентностей особистості ,визначених Законом «Про освіту» .

2018/2019 навчальний рік є 1 етапом реалізації завдань, які передбачає програма із ІІІ етапів роботи над методичною проблемою.У цьому році – підготовчо-діагностичний етап. Вчителі протягом 1 семестру вивчали теоретичні засади і наявний практичний досвід роботи з поточної теми, створили творчу групу для реалізації програми, провели конференцію «Сучасні технології на уроці», організували практичне спрямування роботи творчої групи на реалізацію науково-методичної проблеми, вивчали,  узагальнювали педагогічний досвіду роботи вчителів, провели круглий столу «Компетентність сучасного вчителя».

Друге яблуко. Предметні тижні

Це одна з найцікавіших форм організації освітного процесу, можливість і для вчителя, і для учня проявити свої багатогранні здібності. Стійкий інтерес до навчального предмета є запорукою успішного засвоєння програмового матеріалу. Тож учителі забезпечували сприятливі умови для формування учня, зацікавленого і вмотивованого до успішного навчання. Щоб посилити інтерес учнів до навчальних предметів, поглибити прагнення до пізнання і саморозвитку, у першому семестрі проводилися предметні тижні. Проводячи предметні тижні, вчителі підвищують свою професійну майстерність .

Третє яблуко. Проектна технологія

Це одна із інноваційних технологій навчання і виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня. Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів.

Учителі працювали над формуванням творчого потенціалу особистості шляхом організації проектної діяльності.

Корнійчук О.С. разом з ліцеїстами працює над проектами «Письменники-фантасти»,«З любов ю до України», «Література золотого та срібного століття», «Цитата тижня».

Черненко О. В. організувала мовознавчий проект «Презентація слова»: створення мультимедійної презентації на тему «Спортивна абетка».   

Смоляр І.В. працює над проектами «Україна в роки Другої світової війни», «Ми будуємо державу», «Права людини».

Швець Н.Л. організувала навчальний проект із англійської мови з теми «Я закоханий в Білу Церкву». 

Виноградова С.А. провела короткотерміновані філологічні дослідницькі проекти «Пісні з п’єси «Наталка Полтавка» та «Народознавство у поемі І.Котляревського «Енеїда».

P .S. Підсумком стему ми обрали вислів Л. Толстого: «Якщо вчитель має лише любов до справи, він буде хорошим учителем. Якщо вчитель має любов до учня, як батько, мати, він буде кращий від того вчителя, який прочитав усі книжки, але не має любові ні до справи, ні до учнів.Якщо вчитель поєднає в собі любов до справи і до учнів, він — досконалий учитель.»

                                                 Корнійчук О.С. – голова методичної комісії