Прийом на навчання до КЗ КОР «КОЛІФКС» здійснюється на конкурсній основі з числа осіб, які пройшли попередню підготовку в закладах фізичної культури і спорту  або в дитячо-юнацьких спортивних школах  з відповідних видів спорту:

 • легка атлетика (юнаки, дівчата);
 • боротьба вільна (юнаки, дівчата);
 • боротьба греко-римська;
 • плавання (юнаки, дівчата);
 • баскетбол (юнаки);
 • волейбол (дівчата);
 • важка атлетика (юнаки, дівчата);
 • лижні гонки (юнаки, дівчата);
 • художня гімнастика;

       Обсяг прийому абітурієнтів встановлюється відповідно до загальної чисельності учнів КЗ КОР «КОЛІФКС» та чисельності  учнів на відділеннях.               

       Учнівський склад ліцею-інтернату комплектується із спортивно – обдарованих дітей, які переважно проживають (не менше, як на 70 відсотків) в Київській області (ст.90, п. 2 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»  від 04.07.2013 № 398).

                            ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

            1. Організацію прийому вступників до КЗ КОР «КОЛІФКС»  здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора.

            2. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань створюються комісії з видів спорту.

            3.   До вступних випробувань  допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють. До заяви додаються:

 • копія свідоцтва про народження;
 • копія табеля успішності (свідоцтва про базову загальну середню освіту);
 • медична довідка про результати поглибленого медичного огляду встановленого зразка (форма 086-У);
 • класифікаційний білет спортсмена (або спортивна характеристика з ДЮСШ).

           4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ліцею або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

           5.  До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують спортивні здібності учнів та відображають  їхні  спортивні і навчальні досягнення.

           6. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться  після закінчення навчального року (у червні – липні). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (у серпні), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування вступників відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

         7. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до І – ІІ курсів ( 8-9 кл.)проводяться відповідно до контрольних нормативів розроблених тренерськими радами з видів спорту для кожної вікової категорії, затверджених директором КЗ КОР «КОЛІФКС». 

         8. Учні 10-11 класів допускаються до конкурсних випробувань якщо вони є переможцями та призерами чемпіонатів України або членами збірних команд України.

    9. Учасники міжнародних спортивних змагань, переможці чемпіонатів     України, члени національних збірних команд України різних вікових груп звільняються від конкурсного випробування і зараховуються до закладу поза конкурсом.

         10. Перевага при вступі до ліцею-інтернату надається тим абітурієнтам, у яких є лист-рекомендація головного тренера області з виду спорту та рекомендація методичної комісії з видів спорту ліцею-інтернату.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

         1. Абітурієнти, які успішно склали конкурсні випробування, зараховуються до ліцею-інтернату наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів.

       2.  Абітурієнти  зараховані до навчального закладу подають такі документи:

 – заява батьків;

 – заява дитини; 

 – копія свідоцтва про народження;

 – особова справа учня;

 – медична картка, довідка про щеплення;

 – медична довідка 086-у;

 – довідка з місця проживання;

 – довідка про склад сім’ї;

 – довідки з місця роботи батьків;

 – копія ідентифікаційного коду;

 – табель успішності,(свідоцтво про базову загальну середню освіту);

 – фотокартки 3х4 см;

 – дітям-сиротам, позбавленим батьківських прав підтверджуючі документи на   право опіки над неповнолітнім.