У практику роботи ліцею ввійшло проведення тижнів педагогічної майстерності, метою яких є підвищення педагогічної творчості  , обмін досвідом серед колег, ознайомлення з результатами роботи вчителів, удосконалення професійної діяльності .Тому на початку березня методична комісія гуманітарних дисциплін організувала тиждень «Шлях до майстерності», під час яких педагоги прагнули поділитись  знаннями опанованих сучасних технологій ,педагогічним досвідом, глибокими знаннями та майстерним володінням методиками викладання гуманітарних дисциплін.

Учителі зуміли продукувати оригінальні, нетрадиційні ідеї, форми і методи  організації освітнього процесу.  Тиждень    пройшов  під девізом : «Трудність полягає не у  сприйнятті  нових ідей, а у відмові від старих уявлень” і був  спланований таким чином, що поєднував різні напрями роботи  вчителів.    


Тиждень представив собою калейдоскоп відкритих  заходів, майстерні-скрапбукінг, тренінгів та обговорень фахових проблем, під час яких педагоги прагнули показати свою майстерність і знання опанованих інтерактивних, проектних та інформаційно-коммунікативних технологій.

Перед проведенням  методичного тижня ставилися  такі завдання :

  • створення  умови для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного;      
  • розвиток ініціативи та творчого пошуку форм та методів навчання, впровадження яких сприяло б активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
  • підвищення професійної компетентності;
  • підвищення ефективності  набуття учнями нових знань;
  • впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.

Проведенню тижня передувала певна робота. На засіданні методичної комісії був розроблений план проведення тижня, призначені відповідальні за проведення даних заходів та відкритих уроків в рамках окресленої теми.


Розпочався тиждень відкритим уроком літератури рідно краю, присвяченого пам’яті Т.Г. Шевченка «Т. Шевченко і Київщина», тематичною виставкою  «Вічний Кобзар», створенням  листівок «Шевченко – митець, поет, патріот». Дані заходи організували та провели вчителі Поліщук О.М. , Черненко О.В. та  Смоляр І.В. з ліцеїстами 1та 3 курсів . Мандрівка у творчість виявилася цікавою і повчальною. Учні переконалися, що час не владний над пам’яттю народу. Тарас Шевченко залишається довіку нашим безсмертним сучасником. Він з нами – живий, непоборний. Шевченко приходить до кожного з нас по-різному: у різному віці, за різних обставин. Кожний сам відкриває для себе Шевченка, який символізує душу українського народу і його гідність.

Швець Н.Л. організувала теоретичний семінар « Фахові проблеми. Інтерес до пізнання – надійна основа», який довів, що швидкий розвиток науки, обсяг нової інформації потребують від сучасної школи підготовки  активних самостійних людей, які б мали високі творчі здібності, уміли мислити, вирішувати проблеми, грамотно опрацьовували інформацію, удосконалювали себе як особистість.

Активною формою навчання дорослих людей є тренінгове заняття, яке провела Корнійчук О.С. на тему «Секрети міжособистісного спілкування». Під час активного спілкування учасники розкривали секрети взаємодії  в колективі, асоціативне мислення, усвідомлювали проблемні зони у професійній сфері, ознайомились з алгоритмом проведення вправи «Броунівський рух». .  Учасники  мали можливість висловити  різні точки зору, оригінальні ідеї вирішення проблемних питань. 


Майстерня – скрапбукінг «Професійна компетентність: інноваційні форми»  продемонструвала цікаві підходи до реалізації визначеної проблеми. Вчителі не тільки представляли свої роботи «живої книги», але і мотивували обрані ними інформаційні повідомлення, аналізували інноваційні форми та їх  вплив на результативність освітнього процесу в цілому. Творча робота відобразила позитивні напрацювання  педагогів в реалізації вказаної проблеми. Також метою цього  заходу було розвинути творчу уяву та комунікативні можливості присутніх, викликати бажання дискутувати. Майстерня– скрапбукінг, яку організувала Корнійчук О.С., пройшла цікаво і плідно.            

Калейдоскоп відкритих  заходів  тижня педагогічної майстерності методичної комісії гуманітарних дисциплін довів, що робота педагога — це творчість.