Сьогодні, зі стрімким розвитком мережі Інтернет, вже не можливо уявити сучасну людину, яка б не користувалась онлайн-комунікаціями. Одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти України є впровадження сучасних технологій, які забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. З поширенням соціальних мереж виникає потреба використовувати їх в освіті. Технології змінюються, що в свою чергу потребує від здобувачів освіти й педагогів вдосконалення своїх вмінь та постійного розвитку.

Тому на засіданні методичної комісії вихователів і класних керівників 16 лютого був проведений методичний диспут «Instagram, TikTok, YouTube. Що дивляться підлітки та як використати це на користь освітнього процесу». Так як диспут передбачає обговорення і демонстративне зіткнення думок, захід пройшов у формі суду над вищезгаданими застосунками.

Безперечно соціальні мережі є відносно новим методом інтерактивного навчання, який наразі активно, але з недовірою інтегрується в освітній процес. Під час виховання доцільно впроваджувати програми Instagram, TikTok, YouTube, тому що вони осучаснюють освіту, активізують пізнавальну діяльність, підвищують зацікавленість та знімають психологічні бар’єри у спілкуванні. Варто залучати ліцеїстів до творчих проєктів із застосуванням соціальних мереж і відеохостингів, використовувати їх як додатковий інструмент соціальної взаємодії, спілкування та обміну інформацією.

Ірина МАНУЗІНА, Юлія СТЬОПЕНКО, вихователі