XXI століття – час найсміливіших ідей, епохальних відкриттів, високотехнологічних розробок та перспективних інновацій; це час інтелектуалізації праці, коли неординарність мислення і нестандартний творчий підхід до проблем стають визначальними чинниками у прийнятті рішень будь-якої складності, а в кожній професії понад усе цінуються компетентність і креативні здібності. Тому кожна цивілізована країна зацікавлена в нарощуванні творчого потенціалу суспільства загалом і кожної людини зокрема, а проблема розвитку креативності перебуває у фокусі уваги педагогічних систем найуспішніших країн світу.

Таким чином, сучасна ситуація в освіті зумовлює нові вимоги до організації навчання. Нині загальновизнано, що отримання особистістю тільки знань не достатньо для того, щоб бути конкурентоспроможною. Для цього необхідно розвивати такі здатності, які найбільшою мірою розкривають її індивідуальність і творчий потенціал. Це відображено в низці ключових нормативно-правових документів, що забезпечують регулювання освітнього процесу в Україні. Так, у «Концепції Нової української школи» творчий розвиток дитини визначено як одну з пріоритетних цілей освіти, для реалізації якої необхідно створення певних педагогічних умов. Головною метою освіти стає підготовка особистості, здатної не тільки застосовувати на практиці знання, уміння й навички, а й приймати оригінальні та нестандартні рішення в ситуаціях, що виникають у житті та професійній діяльності.

16 березня 2023 року у ліцеї відбувся семінар для педагогів з теми  «Умови розвитку креативності в освітньому просторі», який провела вчителька української мови і літератури Олена Черненко. Під час заходу було розглянуто наступні питання:

  1. Що таке креативне мислення?
  2. Чому креативне мислення є надважливою навичкою?
  3. Загальнопедагогічні та дидактичні умови, урахування яких при організації освітнього процесу сприятиме розвитку креативності.
  4. Аналіз окремих стратегій розвитку креативності.
  5. Вправи для розвитку креативного мислення.

Креативність – здатність створювати нове, уміння бачити взаємозв’язки там, де їх на перший погляд немає, постійний пошук ідей. У період шкільного навчання нам, працівникам освіти, важливо розвивати креативне мислення учнів системно, цим ми допоможемо їм бути успішними в дорослому житті, незалежно від обраної ними професії.

Процес розвитку креативності має бути організований з урахуванням інноваційних підходів, супроводжуватися використанням сучасних педагогічних технологій та базуватися на гуманістичній основі. Крім того, однією з найважливіших умов розвитку креативного потенціалу є створення креативного навчально-розвиваючого середовища. Отже, для розвитку креативності в освітньому процесі слід виходити з положення про те, що лише творчий підхід до навчання може забезпечити формування і розвиток креативного мислення учнів.

Щоб креативність розвивалася як глибинна (особистісна), а не тільки поведінкова (ситуативна) здатність, формування має проходити за умови впливу середовища, що характеризується атмосферою взаємної пошани, дружелюбності, делікатності, створює комфортні умови для творчої роботи й розкриття індивідуальних здібностей кожної особистості, сприяє формуванню й розвитку креативного потенціалу учнів.