Розбудова вітчизняної системи освіти неможлива без реформування такої її складової як післядипломна педагогічна освіта, одним із основних завдань якої є підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Коли йдеться про підвищення кваліфікації, насамперед, маються на увазі якісні зміни у професійній компетентності вчителя, що здійснюються на засадах компетентнісного підходу.

Під поняттям компетентнісний підхід маємо на увазі спрямованість процесу підвищення кваліфікації на формування ключових (базових і основних) та предметних компетенцій особистості. Серед основних складових  професійних компетентностей вчителів-гуманітаріїв виділяють  культурологічну компетенцію.

30 грудня вчитель української мови та літератури Черненко Олена Володимирівна  у форматі педагогічної хроніки представила увазі педагогічних працівників тему «Фонові знання як засіб формування культурологічної компетенції вчителя в системі післядипломної освіти». Розкриваючи зміст даного питання, проінформувала про сучасні  засоби розвитку культурологічної компетенції вчителя, акцентувавши увагу на фонових знаннях, які є невід’ємною складовою майстерності педагога, що сприяє оптимізації процесу навчання, забезпечує високу організацію педагогічного процесу, всебічний розвиток та удосконалення особистості учнів.

Своїм виступом Черненко О.В. підвела до логічного підсумку: самоосвіта вчителя є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Підтвердженням цьому є слова В. Сухомлинського: «Урок – це дзеркало  загальної  і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції».