Сучасна людина має постійно вдосконалювати свої знання та вміння, мати різносторонні зацікавлення. Тому проблема самоосвіти сучасної людини в умовах інформаційного суспільства, де вкрай важливими є доступ до інформації та вміння працювати з нею є досить актуальною.

В тяжкий для нас всіх час, самонавчання, проходження тематичних курсів та вебінарів, обмін досвідом та інше, допомагає не тільки покращити свої знання та вміння, а надає можливість відволіктись від навколишньої ситуації та бути в ресурсі.

Відмінною рисою самоосвіти працівників психологічної служби   є те, що результатом його роботи виступає поліпшення якості оволодіння різними методами та техніками в роботі, якості просвітницької консультативної, розвивальної роботи, підвищення рівня знань, вихованості і розвитку учнів.         

     Сучасний   психолог  –   це   професіонал,   він   має   бути   і   артистом,   і   художником,   і   письменником,   і   співаком,   але   при      всьому   цьому   залишатися   і   учнем.

     Хороший      психолог    постійно     повинен     продовжувати       вчитися:    вчитися   працювати  над  собою,  вчитися  спілкуватися  з  дітьми,  вчитися  готуватися  до    занять. Вчитися… вчитися і ще раз вчитися. 

Сфера діяльності психологічної служби поширюється не тільки на здобувачів освіти, а й невід’ємною складовою  є робота з педагогічним колективом та батьками. Тому з метою надання якісних психологічних послуг вагоме значення відіграє самовдосконалення, розвиток професійних навичок та перекваліфікація спеціаліста.

Вдосконалюватися потрібно все життя. І чим більше пізнаєш, тим більше   розумієш,   скільки   ще   корисного   можна   почерпнути   для   себе.