Вірте в талант і в творчі сили кожного вихованця. В.О. Сухомлинський

Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів виходу нашої економіки із занепаду, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій.

Саме тому, тема розвитку творчої компетенції здобувачів освіти є надзвичайно актуальною, адже ми, педагоги, повинні не лише давати знання й розвивати вміння й навички  вихованців, а й готувати їх до самостійного життя.

12 листопада відбулося засідання методичної комісії вихователів і класних керівників на тему: «Розвиток творчої компетенції ліцеїстів – активна складова виховання в умовах нових стандартів освіти».

Вихователі обговорили, як забезпечувати розвиток творчої особистості, збагачувати інтелектуальний потенціал кожного вихованця; створювати систему роботи по розвитку творчої, пізнавальної, самостійної активності здобувачів освіти; допомагати у розвитку позитивних нахилів, здібностей, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення.

О. Литвиненко, Л. Редька, вихователі