Цей фразеологізм є буквальним перекладом із французької. Він пов’язаний із графічною будовою літери “і”, над якою ставили крапку. Розставити крапки над “і” — означає остаточно з’ясувати, уточнити всі подробиці, довести що-небудь до логічного завершення. До завершення роботи над методичною темою ще три роки, тому розставляти крапки над “і” будемо поступово.

Дізнаємося, яким був І семестр 2018/2019 н.р. для вчителів природничо-математичних дисциплін.

Крапка перша – стартова

У першому  семестрі 2018/2019 навчального  року  вчителі МК  природничо-математичного циклу почали працювати над  методичною темою: “Створення умов для формування ключових компетентностей ліцеїстів шляхом удосконалення освітнього  процесу на інноваційній основі”. Для вчителів це стало початком  роботи над обраними методичними темами.

Крапка друга – найжирніша

Підставою для здійснення методичної діяльності стало: ключові компетенції –  європейський варіант.

Вивчали вміння: отримувати користь з досвіду, організовувати взаємозв’язок своїх знань і впорядковувати їх, організовувати свої власні прийоми вивчення, вирішувати проблеми та самостійно займатися своїм навчанням.

Вчилися: запитувати різні бази даних, опитувати оточення, консультуватися у експерта, збирати інформацію, працювати з документами та класифікувати їх.

Думали про те, як:  організовувати взаємозв’язок минулих і справжніх подій; критично ставитися до того чи іншого аспекту розвитку наших суспільств;  протистояти непевності та складності; займати позицію в дискусіях і виковувати свою власну думку; бачити важливість політичного та економічного оточення, в якому проходить навчання і робота; оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, а також з навколишнім середовищем; оцінювати твори мистецтва і літератури.

Вміємо:  співпрацювати і працювати в групі, домовлятися,  приймати рішення – улагоджувати розбіжності та конфлікти.  .

Навчилися: включатися в проект; нести відповідальність; входити в групу або колектив і вносити свій внесок; організовувати свою роботу; вміти користуватися обчислювальними і моделюючими приладами.

Адаптуватися: використовувати нові технології інформації та комунікації; доводити гнучкість перед обличчям швидких змін; показувати стійкість перед труднощами;  знаходити нові рішення.

ВИСНОВОК: Компетентнісний підхід є особливо продуктивним для розробки сучасних форм, методів, систем, технологій щодо підготовки ліцеїстів. Набутий досвід показав, що найбільш соціально адаптованими виявляються педагоги, що володіють не сумою академічних знань, а сукупністю особистісних якостей: ініціативності, підприємливості, творчого підходу до справи, вміння приймати самостійні рішення.

Крапка третя – найпродуктивніша

Методичну діяльність здійснювали згідно плану роботи МК, в рамках річного плану т та програми реалізації методичної теми ліцею.

Продовжили: проводити предметні тижні (тиждень природничих дисциплін та основ здоров’я); брати участь у семінарах  (“Формування ключових компетентностей учнів на різних етапах уроку математики” – Усова А.А.,  “ Реалізація основних положень педагогіки партнерства в умовах закладу спортивного профілю” – О.Б. Олійник, “Професійне здоров’я педагога як ресурс професійно-особистісного розвитку” – Волик Г.П., “Домашні завдання” – Скоропадська С.О., “Формування позитивної мотивації на уроках математики засобами інноваційних форм і методів навчання” – Усова А.А.), круглих  столах  (“ Хороший учитель — завжди учень” – Котелянець І.І., та “Імідж педагога в умовах системи освіти” – Усова А.А., “Найтиповіші помилки в роботі вчителів і шляхи їх подолання” – Гетьман В.Г.).

Крапка четверта – не остання

Плануємо: зберігати підхід в організації навчальних занять під гаслом: ”Якщо ви не можете літати, то біжіть, якщо ви не можете бігти, то йдіть, якщо ви не можете ходити, то повзіть, але що б продовжувати рухатися вперед ми повинні щось робити”.

Усова Алла Анатоліївна – голова МК, Жихарєва Тетяна Василівна

P.S. Відповідно до пріоритетних напрямків упродовж 2018/2019 навчального року за активної підтримки адміністрації та навчально-методичної служби ліцею проводяться заходи для забезпечення якісного функціонування та подальшого розвитку освітнього процесу у закладі. Тому презентуємо новий інформаційний ресурс: “На шляху до НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ” за посиланням>>>