Мета методичної роботи комісії вчителів предметників – зростання рівня педагогічної майстерності, активізація творчого потенціалу кожного вчителя. Найголовніше та найістотніше у методичній роботі комісії є надання реальної, діючої допомоги викладачам у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і вмінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей.

Розпочинаємо тиждень методичної комісії природничо-математичних дисциплін з історії.

Літопис методичної комісії природничо-математичних дисциплін бере свій почато ще з 1997 року. У цьому навчальному році виповнюється 20 років  з моменту початку методичної роботи.  За ці роки  вчителі підвищили свій фаховий  рівень. 4 вчителя мають Вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «Старший вчитель».   За ці роки змінювалися члени методичної комісії, зароджувалися традиції, формувалися методики, набувався власний досвід але завжди залишалася незмінною – це любов людей до обраною професії, адже вчителем не народжуються ним стають.

1996/1997 навчальний рік

20.09. 1996 року був виданий перший наказ №151 “Про організацію методичної роботи в загальноосвітній школі ліцею”.

У цьому навчальному році було створено перші методичні об’єднання. Серед яких:  методичне об’єднання фізико-математичних дисциплін та природознавчих дисциплін. До складу методичного об’єднання  фізико-математичних дисциплін входили: Єжов Павло Валентинович –   завідувач  кафедри, вчитель фізики та астрономії,  Костенко Олександр Іванович – вчитель математики, Усова Алла Анатоліївна – вчитель математики, Лосенко Руслан Петрович, вчитель інформатики.  До складу кафедри природознавчих  дисциплін входили: Александрова Галина Олександрівна – завідувач кафедри, вчитель хімії, Качан Валентина Павлівна –  вчитель біології, Лавренчук Галина Михайлівна — вчитель географії, Лагода Андрій Андрійович –  вчитель зі спортивного масажу. Науково-методичною проблемою над якою працював весь педагогічний колектив ліцею було “Диференційований підхід до організації навчального процесу з ліцеїстами спортсменами”.  Викладачі  фізико-математичних дисциплін працювали  над методичною проблемою: “Практична спрямованість навчання використання обчислювальної техніки в процесі вивчення фізико-математичних дисциплін”, а природознавчих – “Формування екологічної культури ліцеїстів при вивченні природознавчих дисциплін”. Навчання керівників методичних об’єднань здійснювалося 2 рази на семестр. З метою пропаганди знахідок педпрацівників систематично проводити предметні тижні. Організовано наставництво над молодими вчителями: Усова А.А. – Алесандрова Г.О., Лавренчук Г. М, – Ковальчук Л.В. .

1997/1998 навчальний рік

  У цьому навчальному році сталися зміни.  У складі методичного обєднання  фізико-математичних дисциплін стала до роботи Пушка Софія Іванівна — вчитель фізики та астрономії, а природознавчих — Волик Галина Павлівна, вчитель біології та геогафії, спеціаліст І категорії.     Загальноосвітня школа ліцею-інтернату почала працювати над науково-методичною проблемою “Диференційований підхід до організації навчального процесу з ліцеїстами спортсменами”.  Методична робота була спрямована на вирішення наступних завдань:

– удосконалення змісту, форм навчально-виховного процесу на засадах гуманізації, демократизації відповідно до вимог концепції національної школи;

– надання практичної допомоги викладачам на діагностичній основі у вирішенні актуальних проблем навчання та виховання ліцеїстів, підвищення рівня педмайстерності викладачів, в удосконалення ведення уроку національного відродження школи.

1998/1999 навчальний рік

В цей навчальний рік почали працювати методичні обєднання викладачів природознавчих та фізико-математичних дисциплін, керівником якого стала Софія Іванівна Пушка. Валентина Миколаївна Скора викладала хімію, а математику на ІУ курссі стала викладати Валентина Андріївна Валюх.

Головними напрямками роботи методичних об’єднань  було: надання допомоги педагогічних працівникам з підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності; пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду; удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів, поповнення їх навчально-методичними посібниками, розробками; поповнення банку інформації щодо нових методик, технологій навчання; поширення  методичних розробок уроків, виховних заходів на сторінках фахових видань.

1999/2000 навчальний рік

Продовжують роботу два методичних обєднання:   фізико-математичних — керівник  Пушка С.І., природознавчих —  керівник Волик Г.П. . Методична проблема:“Диференційований підхід до організації навчального процесу з ліцеїстами спортсменами”. У цьому навчальному році Усовій А.А. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії». Галина Павлівна Волик отримала «спеціаліст вищої  категорії».

2000/2001 навчальний рік

Головами методичних обєднань продовжують працювати Пушка Софія Іванівна та Волик Галина Павлівна. Паралельно з Світланою Олексївною,  хімію починає викладати Поліщук Анатолій Іванович. Лагода Андрій Андрійович викладає основи медичних знань. Методичне обєднання працює над проблемою: “Активізація пізнавальної діяльності ліцеїстів та гуманізіція процесу викладання предметів фізико-математичного циклу”, а природничих  –  “Підвищення пізнавальної активності ліцеїстів шляхом аналізу і самоаналізу навчальних досягнень”.

2001/2002 навчальний рік

Методична робота ліцею направлена на підвищення педагогічної майстерності вчителів,  розробку навчально-методичного забезпечення уроків, апробацію нових форм та методик проведення навчальних занять. Викладачі методичних об’єднань активно беруть участь у підготовці  навчальних посібників.

У 2002 році  стала до роботи Людмила Станіславівна Кучер, вчитель географії, кваліфікаційна категорія “ вища”.

2002/2003 навчальний рік

Питання, які розглядаються на засіданнях МК, сприяють підвищенню науково-теоретичної підготовки вчителів, забезпечують їх інформацією про досягнення сучасної педагогічної науки, передового педагогічного досвіду. Головним мотивом, що спонукає вчителя до самоосвіти, саморозвитку, самоаналізу, самовиховання  є потреби викладача в професійній самореалізації і інтелектуальної творчості.

2003/2004 навчальний рік

Однією із форм активізації вчительської творчості є свобода у виборі технологій, навчальних посібників, а також проектна, дослідницька, інноваційна діяльність. Тому на засіданнях МК кафедри природничо-математичних дисциплін  розглядаються питання доцільності використання вчителем того чи іншого методу в умовах ліцею, або в умовах викладання інтегрованого курсу, або для отримання високих показників результативності використання.

2004/2005 навчальний рік

12 січня 2004 року у складі методичного обєднання фізико-математичих дисциплін починає працювати Тетяна Василівна Жихарєва. Методична проблема звучала так: “Підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу через особистісно орієнтоване навчання”. Волик Галина Павлівна Волик отримала підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

2005/2006 навчальний рік

Атестаційною комісією Усовій Аллі Анатоліївні було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

2006/2007 навчальний рік

Світлані Олексіївні Скоропадській встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

2007/2008 навчальний рік

На  ліцейському  Web-сайті створено інформаційний ресурс методичної комісії.

ДАЛІ БУДЕ