Від якості освіти, як засвідчує світовий досвід, залежить інтелектуальний, загальнокультурний, духовний, соціальний, економічний розвиток суспільства, нації, держави. Діалог і багатостороння комунікація має замінити одностороннє авторитарне  спілкування.

Однак сучасні реалії у світі і в нашій країні спонукають до перегляду окремих уставлених поглядів на організацію освітнього процесу в навчальних закладах з очікуваним кінцевим результатом.

До  цього зобов’язує державний документ – Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа», де розкрито ідеологію змін в освіті України, що закладено в новому базовому Законі України «Про освіту». Місія Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини, щоб зі школи виходив випускник – особистість, патріот, інноватор.

Міністр МОН України Л. Гриневич  зазначила: «Ми можемо оновити зміст освіти, поставити у школі хороше обладнання…, але якщо туди не прийдуть учителі, які володіють методами навчання компетентностей, які люблять роботу і розуміють, що таке педагогіка партнерства, тоді реформа в освіті не відбудеться. Учитель перший стоїть на порозі завтрішнього дня».  Отже, нова школа працюватиме на засадах  педагогіки партнерства.

Саме проблемі упровадження в освітній процес педагогіки співробітництва був присвячений семінар у ліцеї. Педагоги ознайомилися зі змінами у парадигмі освіти, принципами педагогіки партнерства, необхідності оновлення методичного інструментарію та прискорення формування нового, освітнього середовища навчання ліцеїстів.   

У педагогічну скарбничку були занотовані поради (алгоритми) реалізації педагогіки партнерства в умовах закладу спортивного профілю. Вчителі глибоко усвідомили, що випускник має закінчувати навчання у ліцеї не лише з відповідним багажем знань (сформованих компетентностей), але й бути готовим дати собі раду у спортивному, суспільному та політичному житті держави.


 

 Олійник О.Б.,   методист навчальної частини