Необхідність використання у школі нових сучасних технологій сьогодні вже не викликає сумнівів. На  зміну  пасивному учню приходить учень як активний суб’єкт , що здобуває знання.

Особливо продуктивною є проектна технологія, яка на уроках зарубіжної літератури та Київщинознавства  надає вчителю безмежні можливості для виконання навчальних завдань і розвитку творчих здібностей учнів. Саме учень стає одним із членів проектно-дослідницького колективу і може брати на себе різноманітні соціальні ролі – джерела ідей, інформації, порадника. Учитель, як і учень, несе відповідальність за навчально-проектний результат. Це відповідає програмним вимогам – формується комунікативна компетентність.

Груповий творчо-пошуковий проект «З любов’ю до України»    об єднав ліцеїстів 1-4 курсів у цьому навчальному році , який завершився святом-підсумком «Мій край чудовий – Україна!».


Етапами проекту стали такі освітні заходи : квест «Книжка у червоній палітурці», творча майстерня «Поезія золотого та срібного століття», тематичне панно  «Дефіляда сучасного уроку: мозаїка юних талантів», фотоконкурс «Ми маємо в серці те ,що зветься література», бюті-студія «Шекспір завжди у тренді», «Письменники-земляки»; етнозустрічі у Світлиці «Народна обрядовість», «Свято дівочої долі – Катерини», «Різдвяна майстерня», «Калета», «З Масляною, будьте здорові», «Свято рідної мови», «Великодню,своїм світлом нас благослови»,«Рідна мова на подіумі» .  

Найактивнішими учасниками були такі ліцеїсти :Болобосов В.,Войцешук В.,Пузій А.,Горбаченко М.,Біленко А.,Костянець О.,Нікольнікова А.,Лещук А.,Перепелиця А.,Охоча О.,Лазаренко Д.,Кутелія Ю.,Великоконь Д.,Волнянко Е.,Машковський О.,Гордієнко А.,Козубенко Л.,Березнюк А.

 Сплановані етапи роботи мали таку  послідовність роботи: вибір  теми проекту ,формування проблеми та дидактичної мети,планування проекту,знайомлення учнів із загальною темою, обмірковування шляхів реалізації,реалізація проекту,складання плану роботи над проектом,розподіл обов’язків роботи,підсумок проекту.

Проектування заохочувало учнів вивчати зарубіжну літературу та Київщинознавство, допомогло школярам краще осягнути художні твори, зрозуміти рідну культуру та традиції.

В основі даної проектної технології  лежить розвиток основних компетенцій: пізнавальних навичок учнів, уміння орієнтуватися у різних джерелах інформації, застосовувати на практиці отримані знання, виділяти основне.

Творчість та пошук сприяють вихованню толерантності і комунікативності, адже передбачає роботу у групах, у парах, вимагає співробітництва учнів різного віку. Ця технологія формує критичне та творче мислення учнів, а отже, відповідає основному завданню школи — вихованню соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.

Таким чином, метод проектів є сучасною педагогічною технологією, використання якої створює умови для всебічного розвитку дитини у процесі організації творчої діяльності.

Організувала проект «З любов’ю до України» вчитель зарубіжної літератури та Київщинознавства Корнійчук О.С.