Методична комісія гуманітарних дисциплін ліцею — центр методичної роботи,  вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду у практику . У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації.

6 травня голова методичної комісії гуманітарних дисциплін Корнійчук О.С. організувала та провела семінар-практикум «Сучасний урок. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку» з вчителями-гуманітаріями.

Під час розмови вона зазначила, що якість освітнього процесу ліцею, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки,  педагогічної та методичної майстерності. 

На думку членів комісії, цікавими для теорії і для практики є нестандартні і нетрадиційні форми уроків. Суть їх полягає в такому структуруванні змісту, яке викликає інтерес в учнів і спряє їхньому оптимальному розвитку і вихованню. Вчителі поділилися досвідом проведення інтегрованих, міжпредметних, театралізованих уроків

Семінар-практикум став продуктивною формою методичної роботи. Цінність його в тому, що вчителі самостійно опрацьовують педагогічну літературу з обговорюваної проблеми, аналізують власний досвід.

Така діяльність спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяв взаємному збагаченню членів  методичної комісії педагогічними знахідками та  підтримує у педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку.