Про результати роботи навчально-спортивного відділу у 2017 

році звітували вчителі з видів спорту та методисти  на  педагогічній раді КЗ КОР «КОЛІФКС», яка відбулася  25.01.2018 року. Швидко промайнув рік, перегорнута ще одна сторінка спортивного життя  ліцею. За плечима рік кропіткої, наполегливої праці.

Методист спортивної роботи  Матвієць В.М. акцентував увагу педагогічного

 колективу на тому, що  робота проведена протягом минулого року була спрямована на формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою

 громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості,  підготовленої до професійного самовизначення. Зусилля колективу  були  спрямовані на пошук нових форм роботи, на  удосконалення системи контролю в управлінні навчально-тренувальним процесом на різних етапах спортивної підготовки.

Тищінська О.О. ознайомила колектив з найвищими досягненнями наших ліцеїстів. Вчителі з видів спорту поділилися досвідом по виконанню поставлених завдань, здобутками, планами на майбутнє.