Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до особистості ліцеїста з його потребами і інтересами. Нагальною постає потреба широкого упровадження інновацій у освітній процес, їх застосування для підвищення ефективності виховної роботи зі спортивно-обдарованою молоддю.

Саме з цією метою 04 квітня в Комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» відбулося засідання педагогічної ради на тему «Підвищення ефективності виховного процесу шляхом упровадження інноваційних виховних технологій».

Особливо несподіваного значення для нашої педагогічної ради набуває кубик Рубіка, який ми порівняли з виховним процесом. Так само, як і в кубику Рубіка, виховання не може обмежуватися однією ланкою: лише склавши всі сторони, ми зможемо отримати правильну геометричну фігуру, а у виховному процесі успішна особистість формується лише завдяки різнобічному вихованню.

Педагогічна рада була поділена  на три  інформативні блоки, які розкривалися за допомогою психології кольорів та були представлені доповідями «Педагогіка партнерства у формуванні  особистості ліцеїста», «Гармонійний розвиток особистості – необхідна складова сучасного освітнього процесу» та «Шлях до формування творчого потенціалу вихованця»

Підбиваючи підсумок педагогічної ради, вихователі зазначили, що плідно працюючи, об’єднуючи зусилля усіх учасників освітнього процесу, використовуючи усі сили та можливості, можна досягти максимальних результатів. І хоча інколи ми не завжди бачимо результат відразу, проте, дуже сподіваємося, що все ж таки в майбутньому, завдяки нашій праці, кожен вихованець стане гармонійно та всебічно розвиненою особистістю.

Юрченко Вікторія Валентинівна, вихователь