Традиційно у січні методична комісія гуманітарних дисциплін підводить підсумки методичної роботи за 1 семестр. Методист навчальної частини Стешин В.К. організував інтерв’ю з вчителями-гуманітаріями.

Над якою методичною темою працюють педагоги в цьому навчальному році?

Корнійчук О.С.: «2021-2022 навчальний рік методична комісія гуманітарних дисциплін розпочала роботу над методичною проблемою  «Формування ключових компетентностей на уроках гуманітарного циклу», яка є складовою методичної проблеми ліцею «Реалізація сучасних освітніх технологій навчання та виховання ліцеїстів на засадах компетентного підходу в контексті вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту». Складається із 3 етапів : піготовчо-діагностичний, організаційно-практичний та підсумковий. 2021-2022 рік – підготовчо-діагностичний рік роботи над методичною темою  вчителів гуманітарних дисциплін «Формування ключових компетентностей на уроках гуманітарного циклу». Кожен педагог обрав особисту методичну тему»

– Які актуальні теми опрацьовували на засіданнях методичної комісії?

 Черненко О.В.: «За семестр проведено 3 засідання методичної комісії на теми: «Підвищення кваліфікаційного та фахового рівня вчителів. Підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх реалізація», «Шляхи підвищення ефективності уроків», «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Методична комісія спрямовувала, координувала діяльність конкретного циклу предметів, аналізували результативність роботи в межах своєї компетенції, визначали проблемні кола професійної діяльності та накреслювали засоби для їх розв’язання. Також на засіданнях методичних комісій розглядали інноваційні підходи до організації освітнього процесу, здійснювали пошук шляхів донесення їх змісту до конкретного вчителя.»  

–  Які семінари вчителі організували та провели?

Фіялко О.П.: «З метою підвищення професійної майстерності  вчителі  залучаються до участі у психолого-педагогічних семінарах, семінарах-практикумах, конференціях, тренінгових заняттях, брали активну участь в обговоренні питань, винесених на засідання педагогічної ради, педагогічні читаннях. Проведено круглі столи : « Толерантна освіта – запорука здорового суспільства» (Корнійчук О.С.), «Професійна мобільність вчителя у мінливому освітньому середовищі» (Черненко О.В.), « Учитель й учні : від чого залежить взаємодія» (Виноградова С. А.)»

–  Як реалізується концепція розвитку громадянської освіти?

Смоляр І.В.: « Методична комісія гуманітарних дисциплін реалізує завдання  та основні принципи громадянської освіти через розвиток громадянських компетентностей ліцеїстів. Мета громадянської освіти – створити умови для формування особистості, громадянина України, якому притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.  

 Педагоги залучають ліцеїстів до проєктів  (Смоляр І.В.)  « Шляхами мужності», «Я маю право…», «Права людини – найвища цінність громадянського суспільства», «Ми будуємо державу», «Історична подорож»;   «З любов’ю до України» (Корнійчук О.С) та реалізують наступні завдання громадянської освіти: сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні; надати основні знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.»

  Охарактеризуйте практичну роботу щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання.

Виноградова С.А.: «Методична комісія гуманітарних дисциплін реалізує концепцію національно патріотичного виховання дітей і молоді.

Практичним втіленням  концепцію національно патріотичного виховання дітей і молоді педагогами методичної комісії є цикл освітніх заходів: «Свята та традиції українського народу » (Корнійчук О.С.); мовознавчі перегони “Звучи, наша мово!”, літературний перформанс “Гостини у книги”, конкурс “Слово до слова”, приуроченого до Дня української писемності та мови (Черненко О.В., Виноградова С.А.); «І в кожному з нас живе дух козаччини!» ,«Голодомор 1923-1933 років.» (Смоляр І.В.)»

   Який метод, на вашу думку, є одним із продуктивніших?

Корнійчук О.С.: «Учителі працювали над формуванням творчого потенціалу особистості шляхом організації проєктної діяльності. Корнійчук О.С. на уроках зарубіжної літератури разом з ліцеїстами працює над проєктами «Смачне читання», «Мистецтво нашого життя», «З любов’ю до України», «Література золотого та срібного століття», «Цитата тижня».

Смоляр І.В. на уроках історії та правознавства організовує та проводить із ліцеїстами проєкти. 1 «Шляхами мужності». Мета: виховувати повагу до історичного минулого, шанування пам’яті про всіх тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для нашого щастя, пам’ятати і  пишатись подвигом борців за звільнення своєї землі, за мирне небо над головою. 2.«Ми будуємо державу». Мета: систематизувати знання учнів про моральні норми та правила співжиття в суспільстві, перевірити засвоєння морально-естетичних та правових понять, розвивати пізнавальні здібності, правознавчий світогляд, виховувати справжніх громадян.

Виноградова С.А. на уроках української мови та літератури проводить пошуково-дослідницькі творчі проекти із української мови та літератури : «Історія кобзарства в Україні», «Шевченкові вірші, покладені на музику», «Патріотизм у житті людини. У чому він може виявлятися?», « Орфоепічні особливості мовлення відомих людей». Мета: дослідити історію виникнення кобзарського мистецтва для української культури; дослідити тему патріотизму та його прояви у людей різних поколінь та у контексті поезії; на прикладі недійних осіб дослідити проблему неправильності вимови, наголосів відповідно до норм української орфоепії.

Фіялко О.П. на уроках англійської мови організовує такі проекти. 1. «Вивчиш англійську мову – пізнаєш світ». Робота над даною проектною роботою розвиває в учнів ініціативність, самостійність та креативність. Виконання досліджень реалізується через пошук, аналіз та застосування на практиці знайдених відомостей. 2. «Географічний огляд». Мета : дослідити географічне положення, традиції та звичаї країн; навчати ліцеїстів працювати із різними джерелами інформації.

Черненко О.В. працює із ліцеїстами над такими проектами: «Антисуржик – правильна мова», «Ростріляне відродження», «Нова українська література», «Цікава орфографія». Мета: пробуджувати цікавість до предмета, розвивати комунікативні здібності, підсилювати соціально-інформаційну компетенцію, забезпечувати прагнення до перемоги шляхом чесного змагання, допомагати учням усвідомити мову як матеріал передання думок і змісту, відчути красу слова, виробити потребу в творчості.»

–  Які аспекти методичної роботи ви виділяєте, як голова методичної комісії гуманітарних дисциплін?

Корнійчук О.С.: «Найбільш поширені такі аспекти:

•        розгляд нормативно-правових документів щодо організації освітнього процесу;

•        робота над єдиною методичною темою

•        діагностична робота

•        моніторингова діяльність

•        узагальнення досвіду роботи педагогів

•        актуальні питання сучасних наукових і методичних проблем

•        опрацювання інноваційних педагогічних технологій

•        аналіз діяльності методичної комісії за семестр та рік.»