01.02.2018 року у ліцеї відбувся методичний семінар за темою: «Культура педагога – умова успішної професійної діяльності», який підготував та провів вчитель фізики  В.Г. Гетьман.

Василь Григорович в своєму виступі наголосив на тому, що психолого-педагогічна підготовка вчителя, як складова педагогічної культури, спрямована на розвиток педагогічної самосвідомості вчителя, його творчої  індивідуальності, яка проявляється у способах аналізу, проектування, моделювання, реалізації та рефлексії педагогічної діяльності.

Доповідач підкреслив, що педагогічна культура у реальному педагогічному процесі передбачає  єдність загальнокультурних, моральних якостей особистості педагога, а також розвиток культуродоцільного світогляду вчителя, створення умов для його життєвого та професійного самовизначення, оволодіння технологіями сучасної практичної педагогіки.

Учасники семінару дійшли висновку, що педагогічна культура вчителя не є «статичним» поняттям, а має перебувати для сучасного педагога в постійному динамічному розвитку через самоосвіту та самовдосконалення.