Викликом сьогодення є формування покоління педагогів здатних нестандартно та оригінально мислити. Лише творчий вихователь зможе працювати в нових умовах, які вимагають неабиякого винахідництва, прагнення відійти від шаблонів, вміння експерементувати та знаходити оригінальні рішення.

Розвиток креативності кожного педагога призводить до відчутного підвищення якості навчання та виховання, тобто до зростання професійної майстерності. Тільки креативний вихователь здатний подолати шаблонність і формальність, спроможний творчо підходити до виховання сучасних дітей.

28 січня відбулося засідання методичної комісії вихователів і класних керівників на тему:  «Розвиток креативних здібностей педагогів». Під час виконання різноманітних тренінгових вправ, вихователі мали  змогу розвинути свою творчу уяву, допитливість сміливість і гнучкість мислення, креативні та комунікативні здібності.

В. Юрченко, К. Войтенко, вихователі