Метою педагогічної ради «Створення в ліцеї-інтернаті сприятливого виховного середовища для розвитку здібностей та обдарувань спортивно обдарованої молоді», яка відбулася 22 березня 2018 року в Комунальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» і містила елементи ділової гри «Що? Де? Коли?» стало обговорення основних засад виховної роботи, на які орієнтує Закон України «Про освіту», реалізація та висвітлення актуальних форм виховної роботи зі спортивно обдарованою молоддю. Для розкриття зазначеної мети були представлені доповіді: «Основні засади виховної роботи, на які орієнтує Закон України «Про освіту», «Національно-патріотичне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості», «Формування здорового способу життя як необхідна складова сучасного освітнього процесу», «Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів».