Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя інноваційних підходів у викладанні предмета. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить методичній роботі.

25 червня 2021 року у ліцеї було проведено засідання вчителів предметників, де педагоги підводили підсумки методичної діяльності за рік. Вчитель-методист Жихарєва Тетяна Василівна підготовила і представила колегам у рамках програми “Рік математики в дії”  інфографіку під назвою “Soft skills в освітній діяльності. Прокачаємо вміння”. Це електронний ресурс для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації щодо предметно-методичної компетентності педагога.

Soft skills — гнучкі навички взаємодії з людьми, навички спілкування, командної гри, здатності навчатися та вміння розв’язувати проблеми. Це особисті якості, які вимагають практики, розвитку та вдосконалення. Вони є незамінними для повсякденного життя і базуються на трьох основних моментах: цілі та задачі — готовність до пошуку, уміння мислити широко та діяти нестандартно; критичне мислення — вміння оперувати точними визначеннями, розмірковувати, оцінювати й передбачати ситуацію, керуючись здоровим глуздом; фантазія та креативність — це бачити закономірності, послідовності навколо та творчо реалізовувати задуми на практиці.

Вчитель ділилася з колегами досвідом, як на практиці формувати і розвивати ключові компетентності, здійснювати інтегроване навчання, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати нові цифрові технології, організовувати пізнавальну діяльність, володіти soft skills на уроках математики та інформатики.

Про що можна дізнатися у відео коментарях до контенту інфографіки:

  • про реалізацію основних засад STEAM-освіти, коли в центрі уваги знаходиться практичне завдання, яке потрібно вирішити шляхом спроб і помилок;
  • про демонстрацію міжпредметних зв’язків з креативними галузями та практичним життям у рамках інтегрованого навчання;
  • про гаджети та девайси, які в руках досвідченого вчителя перетворюються у додатковий інструмент для отримання досвіду, інформації та знань;
  • про практику нетрадиційних уроків — це “велика гра” на весь урок зі своїми правилами та атрибутами;
  • про онлайн уроки з використанням сервісів Google платформи, які є дуже зручними для перевірки та оцінювання виконаних робіт.

Сучасний педагог зустрічається з багатьма викликами. Справитися з цим зможе тільки педагог нової формації, який прагне постійно розвиватися, вчитися, думати і діяти.

І якщо ми говоримо про сучасні тенденції в освіті, то і їх представлення повинно відбуватися у сучасному форматі. Тож запрошуємо всіх бажаючих здійснити інтерактивну подорож сторінкою інфографіки “Soft skills в освітній діяльності. Прокачаємо вміння”

Світлана Анатоліївна Виноградова, вчитель української мови