Саме цій темі був присвячений  практичний семінар в ліцеї.   

Особистісно зорієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гуманізації загальної середньої освіти: підвищення престижу шкільної освіти; розвитку у ліцеїстів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися; подолання труднощів, викликаних генетично та соціально обумовленими відмінностями в рівні розвитку дітей; формування основ базової  культури  особистості.    

Якщо традиційна освіта наближає кожного ліцеїста до параметрів особистості з попередньо заданими якостями, то особистісно зорієнтоване навчання виходить з визнання унікальності суб’єктного досвіду самого учня як важливого джерела індивідуальної життєдіяльності. В освітньому процесі  ліцею відбувається “зустріч” того, що вивчається, та суб’єктного досвіду, його “окультурювання”, збагачення.

Глибоко усвідомлюючи це, педагоги мали можливість здійснити історичний екскурс в суть проблеми та ознайомитися з системою роботи вчителів-новаторів, вчених-дослідників: І.С.Якиманської,  В.В.Серикова. Дослідили  принципи,  головні завдання, суть особистісно зорієнтованого уроку в умовах закладу спортивного профілю. Велику увагу приділено основним  вимогам  до  впровадження  індивідуального  навчання  та  діяльності  вчителя  в  умовах  реалізації  особистісно  зорієнтованого  навчання.

Обмінялися думками, власним досвідом роботи з даного питання. Багатостороння комунікація захопила педагогічний колектив, що сприятиме  істотному зростанню інтелектуального та духовно-морального потенціалу ліцеїстів. Результатом упровадження особистісно зорієнтованого навчання  є зростання рівня внутрішньої мотивації учня та інтересу до вивчення предметів, подолання тривоги, зміцнення відчуття впевненості та самостійності, формування позитивних концепцій щодо власного майбутнього, зростання рівня навчальних досягнень ліцеїстів.

Мета особистісно зорієнтованої системи навчання – знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізми самореалізації, саморозвитку, самозахисту, самовиховання, необхідні для становлення самобутньої особистості, її діалогічної та безпечної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.      

Методист навчальної частини                О.Олійник