З метою створення належних умов для реалізації змісту навчальних програм, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», виявлення кращих навчальних кабінетів, стимулювання зростання професійної культури педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності у січні 2023 року було проведено огляд-конкурс навчальних кабінетів ліцею, у якому взяли участь 7 кабінетів. У ході огляду-конкурсу вивчено відповідність навчальних кабінетів і класних кімнат Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказами МОН України від 20.07.2004 року № 601, від 14.12.2012 року №1423 та Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти ( Наказ  МОЗ  України від 25.09.2020р. №2205 ).

Для проведення конкурсу було затверджено журі та розроблені критерії визначення кращих навчальних кабінетів. Огляд показав, що належним чином збережена і постійно поповнюється  навчально-методична та навчально-матеріальна база. В навчальних кабінетах є стенди з державною символікою,  наукові посібники, фахові видання, систематизований роздатковий матеріал. Кабінети оснащені сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання, хром буками (Chromebook) для дистанційного навчання. Усі навчальні кабінети естетично оформлені, гарно озеленені. В класних кімнатах проводяться уроки, гурткові, позакласні, додаткові індивідуальні заняття.

До нового 2022/2023 навчального року всі аудиторії отримали акти готовності. Встановлено, що навчально-методичне забезпечення більшості кабінетів  дозволяє педагогам ефективно реалізувати вимоги нових навчальних програм щодо формування у молоді компетентностей  та організовувати освітньо-пізнавальну діяльність ліцеїстів на достатньому рівні. Усі кабінети підключені до мережі Інтернет. В бібліотеку закуплено комплект  меблів для облаштування  інтерактивної  читальні і проведено ремонт приміщення, кабінет української мови і літератури отримав  інтерактивний дисплей  NewLine TT-6519RS, електронні  підручники  для  8-9 класів, технологічне обладнання.

Завідувачі навчальними кабінетами та вихователі дбають про збереження майна, чим забезпечується стабільне функціонування кабінетної системи ліцею. Кабінети відповідають вимогам шкільної гігієни та санітарії, сприяють науковій організації праці вчителів, учнів, матеріальна база насичена, освітні матеріали класифіковані відповідно до вимог навчальних програм, доступні для використання, осучаснені, естетично оформлені. Кабінетна система сприяє повній реалізації компетентнісного підходу в організації освітнього процесу, дистанційного навчання учнів.

Майже у всіх кабінетах функціонують куточки «Робота ради кабінету», «Актив групи», символіка навчальної групи, матеріали самоврядування.

На основі цього комісія визначила:

І місце

  • кабінет фізики (завідувач кабінетом – вчитель Василь Гетьман )

ІІ місце

  • кабінет інформатики (завідувачка кабінетом-вчителька Тетяна Жихарева )

ІІІ місце

     –    кабінет  біології ( завідувачка кабінетом – вчителька Галина Волик )

                  Олександр  Олійник               методист навчальної частини