З метою створення належних умов для реалізації змісту навчальних програм, відповідно до концепції Нової української школи, виявлення кращих навчальних кабінетів, стимулювання зростання професійної культури педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності у січні 2022 року було проведено огляд-конкурс навчальних кабінетів ліцею, у якому взяли участь 7 кабінетів. У ході огляду-конкурсу вивчено відповідність навчальних кабінетів і класних кімнат Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказами МОН України від 20.07.2004 року № 601, від 14.12.2012року №1423 та Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти ( Наказ  МОЗ  України від 25.09.2020р. №2205 ).

Для проведення конкурсу було затверджено журі та розроблені критерії визначення кращих навчальних кабінетів. Огляд показав, що належним чином збережена і постійно поповнюється  навчально-методична та навчально-матеріальна база. В навчальних кабінетах є стенди з державною символікою,  наукові посібники, фахові видання, систематизований роздатковий матеріал. Кабінети оснащені сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання. Усі навчальні кабінети естетично оформлені, гарно озеленені. В класних кімнатах проводяться уроки, гурткові, позакласні, факультативні та додаткові індивідуальні заняття.

 До нового 2021/2022 навчального року всі аудиторії отримали акти готовності. Встановлено, що навчально-методичне забезпечення більшості кабінетів  дозволяє педагогам ефективно реалізувати вимоги нових навчальних програм щодо формування у молоді компетентностей  та організовувати освітньо-пізнавальну діяльність ліцеїстів на достатньому рівні. Усі кабінети підключені до мережі Інтернет. В бібліотеку закуплено комплект  меблів для облаштування  інтерактивної  читальні і проведено ремонт приміщення, кабінет української мови і літератури отримав  інтерактивний дисплей  NewLine TT-6519RS, електронні  підручники  для  8-9 класів, технологічне обладнання.

Завідувачі навчальними кабінетами та вихователі дбають про збереження майна, чим забезпечується стабільне функціонування кабінетної системи ліцею. Кабінети відповідають вимогам шкільної гігієни та санітарії, сприяють науковій організації праці вчителів, учнів, матеріальна база насичена, освітні матеріали класифіковані відповідно до вимог навчальних програм, доступні для використання, осучаснені, естетично оформлені. Кабінетна система сприяє повній реалізації компетентнісного підходу в організації освітнього процесу, дистанційного навчання учнів, що потребують додаткової допомоги педагогів.

Майже у всіх кабінетах функціонують куточки «Робота ради кабінету», «Актив групи», символіка навчальної групи, матеріали самоврядування.

На основі цього комісія визначила:

І місце

  • кабінет інформаційно – комунікаційних технологій (завідувачка кабінетом – вчителька  Усова А.А., вихователька Федюк О.М.)

ІІ місце

  • кабінет фізики (завідувач кабінетом – вчитель Гетьман В.Г., методистка  виховної  частини  Ліченко Г.В.)

ІІІ місце

  • кабінет інформатики (завідувачка кабінетом – вчителька Жихарева Т.В., вихователька  Швець Н.Л.)

                          Методист навчальної частини                О.Олійник