З метою створення належних умов для реалізації змісту навчальних програм, відповідно до концепції Нової української школи, виявлення кращих навчальних кабінетів, стимулювання зростання професійної культури педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності у січні 2021року було проведено огляд-конкурс навчальних кабінетів ліцею, у якому взяли участь 7 кабінетів. У ході огляду-конкурсу вивчено відповідність навчальних кабінетів і класних кімнат Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказами МОН України від 20.07.2004 року № 601,від 14.12.2012року №1423 та Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти ( Наказ МОЗ України від 25.09.2020р.№2205).

Для проведення конкурсу було затверджено журі та розроблені критерії визначення кращих навчальних кабінетів. Огляд показав, що належним чином збережена і постійно поповнюється  навчально-методична та навчально-матеріальна база. В навчальних кабінетах є стенди з державною символікою,  наукові посібники, фахові видання, систематизований роздатковий матеріал. Кабінети оснащені сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання. Усі навчальні кабінети естетично оформлені, гарно озеленені. В класних кімнатах проводяться уроки, гурткові, позакласні, факультативні та додаткові індивідуальні заняття.

До нового 2020/2021 навчального року всі аудиторії отримали акти готовності. Встановлено, що навчально-методичне забезпечення більшості кабінетів  дозволяє педагогам ефективно реалізувати вимоги нових навчальних програм щодо формування у молоді компетентностей  та організовувати освітньо-пізнавальну діяльність ліцеїстів на достатньому рівні.

Останнім часом кабінет №1 поповнився інтерактивною дошкою та проєктором, документ камерою, багатофункціональним пристроєм та комп’ютером; кабінет №2 – інтерактивною дошкою, принтером, сканером, електронним мікроскопом, відбулася заміна учнівських столів та стільців; кабінет №3 – мультимедійною технікою (проєктор, ноутбук, екран);  кабінет №4 обладнаний учительським  комп’ютером,  встановлена інтерактивна панель, мультимедійний проєктор, сучасний ноутбук, програмне забезпечення обробки зображення для цифрових камер SIGETA та проведений ремонт приміщення; кабінет №5 отримав метеостанцію ТFA, мобільну природничо-наукову лабораторію з мультисенсорним реєстратором даних для проведення експериментів з основних наукових дисциплін, новий комп’ютер, інтерактивну дошку, проєктор, БФП-принтер, документ-камеру, цифрову камеру до мікроскопа та мікроскоп, конструктори «Автоматизована ферма» і «Розумний будинок», електронні освітні ресурси з фізики (7-9класи), біології (7-11класи), алгебри (10-11класи), геометрії (7-11класи), хімії (10-11класи); в кабінеті №7 оновлено  комп’ютерну техніку та меблі; а кабінет №8 обладнаний медіатекою та двома 3D принтерами.

Усі кабінети підключені до мережі Інтернету. В бібліотеку закуплено комплект  меблів для облаштування  інтерактивної  читальні і проведено ремонт приміщення.

Завідувачі навчальними кабінетами та вихователі дбають про збереження майна, чим забезпечується стабільне функціонування кабінетної системи ліцею. Кабінети відповідають вимогам шкільної гігієни, сприяють науковій організації праці вчителів, учнів, матеріальна база насичена, освітні матеріали класифіковані відповідно до вимог навчальних програм, доступні для використання, осучаснені, естетично оформлені. Кабінетна система сприяє повній реалізації компетентнісного підходу в організації освітнього процесу, дистанційного навчання учнів, що потребують додаткової допомоги педагогів.

Майже у всіх кабінетах функціонують куточки «Робота ради кабінету», «Актив групи», символіка навчальної групи, матеріали самоврядування.

На основі цього комісія визначила:

І місце – кабінет інформаційно – комунікаційних технологій (завідувачка кабінетом – вчителька  Усова А.А., вихователька Федюк О.М.)

ІІ місце – кабінет фізики (завідувач кабінетом – вчитель Гетьман В.Г., вихователька Шмакова А.М.)

ІІІ місце – кабінет  біології (завідувачка кабінетом – вчителька  Волик Г.П., вихователька  Литвиненко О.В.)

                          Методист навчальної частини                О.Олійник