08 лютого 2018 року у ліцеї відбувся методичний семінар з теми «Оцінка особистості учня і теорія ілюзії легкого вибору», підготовлений і  проведений учителем української мови і літератури О.М.Поліщук.

У виступі вчителя розглядалася така важлива категорія освітньої сфери як педагогічна оцінка, яка є багатогранною характеристикою учня, сукупністю оцінних дій або суджень, спрямованих на розв’язання тих чи інших педагогічних завдань.

Педагогічна оцінка є одним із чинників, що визначає траєкторію шкільного життя учня. До того ж вона є регулятором взаємин у мікросоціальному середовищі класу, визначаючи статус дитини в учнівському колективі, ставлення до неї педагогів та однокласників. Подекуди навіть взаємини з батьками детерміновані шкільними успіхами дитини.

Отож мета, до якої мають прагнути всі педагоги, – бути максимально об’єктивними під час оцінювання. Адже адекватна педагогічна оцінка сприятиме і вдалому стартові, й успішному розгортанню шкільного життя дитини.

Водночас педагогічна оцінка – своєрідний лакмусовий папірець професійної майстерності вчителя. Погодьтеся: з одного боку – це потужний інструмент, здатний сприяти розвитку особистості учня, коригувати його поведінку, з іншого – виклик неупередженості педагога.

Розглядаючи теорію ілюзії легкого вибору, вчителі мали можливість переконатися, наскільки іноді важко дати об’єктивну оцінку тій чи іншій особистості та її діям.

Інформація викликала чимало роздумів, але висновок залишився беззаперечний: праця вчителя досить відповідальна, адже ми працюємо з тендітною дитячою душею.