Поки ми не виробимо відповідної поваги до технологічної науки, ми не зможемо виховувати дітей.   А. С. Макаренко 

Нове суспільство – суспільство майбутнього – висуває нові вимоги перед освітою. Реалізація нових завдань освітнього процесу потребує нових підходів, звернення до особистості ліцеїста з його потребами та інтересами.

11 січня 2018 року відбувся семінар-практикум для класних керівників на тему: «Використання новітніх технологій у виховній роботі».

Доповіді були цікавими та змістовними. Виступаючі використовували презентації та наочні матеріали, що сприяло ефективному сприйняттю матеріалу і викликало активне обговорення певних виховних технологій. Були обговорені основні завдання виховної роботи, особливості використання різних методів та виховних технологій залежно від індивідуальні особливості виховних груп.

Технології виховання зводяться до того, щоб зрозуміти вихованця як особливу індивідуальність, озброїти його тими засобами, які дозволяють мати перевагу над соціально непридатними мотивами, використовувати елементи творчості, інтуїції у самовихованні, самовдосконаленні і самореалізації, що надає виховній роботі привабливості при отриманні кінцевого результату.

Отже, виховні технології поєднують у собі впорядковану сукупність дій, операцій та процедур, які забезпечують діагностичний та гарантований результат в умовах освітнього процесу, що постійно змінюється.

 Олена Володимирівна Литвиненко, вихователь

Ольга Миколаївна Федюк, вихователь