20 жовтня 2022 року на засіданні методичної комісії класні керівники і вихователі взяли участь у круглому столі «Неформальні підходи у роботі класного керівника і вихователя до патріотичного виховання».

Виховна робота патріотичного спрямування у нашому закладі – цікава, різноманітна та базується не лише на основі традиційних підходів. У складні часи карантинів, військового стану в країні, дистанційної та змішаної форми навчання, саме неформальні підходи у діяльності класного керівника і вихователя мають велике значення. Адже найбільше привертають увагу сучасної молоді, залучають їх до освітньої роботи й наближують педагогів до світосприйняття молодого покоління. Мета їх проста: пожвавити нудне, захопити творчістю, всеохопити, зацікавити повсякденним, тому що інтерес – це каталізатор усієї освітньої діяльності. У неформальній системі освіти прагнуть виховати вільну та всебічно розвинену дитину, а не просто наповнити її знаннями.

Ефективність неформального підходу в патріотичній роботі класного керівника удосконалює виховання молодої людини-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, носій української національної культури.

 У ході цього заходу вихователі і класні керівники у пізнавально-творчій атмосфері набули нових знань, розширили свою скарбницю виховних розробок та обмінялися педагогічним досвідом.

                                 Ірина Манузіна, Ольга Федюк, вихователі