В Україні намітилася тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні сексуальні зв’язки, що різко погіршує стан фізичного  і психічного здоров’я підлітків.

У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, почуття заниженої самооцінки. Все це нерідко перетворюється на конфлікти з однолітками, вчителями, батьками. Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки. Як результат, кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше порівняно з іншими залучаються до вживання наркотиків.

Утрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки самого існування держави.

Підхід, спрямований переважно на боротьбу з наслідками негативних явищ, виявився не просто безперспективним, а викликав розчарування, роздратованість, соціальну апатію серед молоді. На жаль, тактика залякування та моралізаторства  продовжує панувати в українському інформаційному й освітньому просторі.

Просвітницька робота серед молоді щодо здорового способу життя поки не дуже ефективна. Знання про шляхи збереження і зміцнення здоров’я в навчальних закладах України реалізуються здебільшого формально, епізодично, без урахування об’єктивних тенденцій у молодіжному середовищі (погіршення життєвих умов, послаблення мотивації до здорового способу життя, низький рівень превентивних знань, навичок і вмінь).

 

Виходячи із завдань реформування освіти на утвердження здорового способу життя в України, вчителі Комунального закладу Київської обласної ради  «Київський обласний ліцей – інтернат фізичної культури та спорту» визначили мету своєї роботи – сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь, навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки.

Однією з ефективних форм навчання є проведення різноманітних тренінгів, які передбачають отримання знань не в готовому вигляді від вчителя, а через власне сприйняття інформації. А це вже принципово інша основа особистісного розвитку, де переважають процеси мислення та сприйняття свого «Я».

Тренінгові заняття спрямовані:

  • на підвищення компетентності учасників у сфері формування здорового способу життя;
  • формування умінь та навичок, які сприятимуть усвідомленому вибору правильних варіантів поведінки підлітків щодо здорового способу життя;
  • розвиток установок на усвідомлення потреб та мотивів підлітків у формуванні здорового способу життя.

Здоров’я людини значною мірою залежить від екологічних чинників. Негативно позначається на формуванні здоров’я несприятлива еко­логічна обстановка, зокрема забруднення повітря, води, ґрунту, а також складні природно-кліматичні умови (частка цих чинників – 20 %).

 

Забруднення ґрунту, повітря чи води хімічними речовинами (відхо­дами заводів, відпрацьованими газами автотранспорту), безконтрольне і неправильне застосування хімічних добрив чи отрутохімікатів у сіль­ському господарстві спричиняють у людей алергічні захворювання, ураження шкіри, травної та дихальної систем, зумовлюють збільшення частоти виникнення злоякісних пухлин (онкологічні захворювання).

Забруднення навколишнього середовища таїть у собі ще й небезпеку генетичних змін. Особливо негативно позначилась на стані здоров’я населення нашої країни аварія на Чорнобильській атомній станції.

Саме цій проблемі присвячено виховну справу «Радіація та харчування».

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що просвітницька робота серед молоді щодо збереження здоров’я має неабияке значення у сучасному світі. Свій досвід ми поширюємо. Вже другий рік  беремо участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Педагогіка здоров’я», організатором яких є Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. У жовтні 2017 року вийшла монографія, в якій є і наша стаття.

 Ми – за здорову українську націю!

Волик Г.П., вчитель біології вищої категорії 

 Скоропадська С.О., вчитель хімії  та основ здоров’я

Використані джерела:

https://uk.wikipedia.org/wiki/

http://verano.rv.ua/navkolishnij-svit/yaki-buvayut-vidi-radioaktivnogo-viprominyuvannya/

http://mailswm.com/faktori-riziku-zdorov-ya-lyudini/