Провідною ідеєю освітнього процесу в ліцеї у 2022/2023 навчальному році має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, робити внесок у підвищення конкурентоздатності нашої країни в європейському і світовому просторах.

Напрями розвитку освітньої діяльності на 2022/2023 н.р.:

  • Створення безпечних і комфортних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;
  • Забезпечення протиепідемічних заходів у закладі та при необхідності дистанційного навчання учнів на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID – 19).
  • Формування сучасного освітнього середовища Нової української школи шляхом зміни просторово-предметного оточення, впровадження нових програм та засобів навчання;
  • Використання сучасних ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного циклу;
  • Проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію освітнього процесу з урахуванням оновлених навчальних програм;
  • Орієнтація методичної роботи на підвищення професійної майстерності педагогів щодо впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів;
  • Осучаснення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів української ідентичності, активної громадянської позиції, ціннісних ставлень і суджень, що слугуватимуть базою для успішної взаємодії із суспільством;
  • Сприяння життєвому самовизначенню учнів через урізноманітнення форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

Надання ґрунтовних знань з різних предметів, створення всіх необхідних умов для збереження здоров’я та життя дітей – залишаються пріоритетними в освіті ліцею, а також спрямовані на формування:

· цілісної всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;

· патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатного приймати відповідальні рішення, поважати гідність і права людини;

· інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя


ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

В Україні намітилася тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні сексуальні зв’язки, що різко погіршує стан фізичного  і психічного здоров’я підлітків.

У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, почуття заниженої самооцінки. Все це нерідко перетворюється на конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.

Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки. Як результат, кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше порівняно з іншими залучаються до вживання наркотиків.

Утрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки самого існування держави. >>>

ОСВІТНЯ МАЙСТЕРНЯ
Зарубіжна література настільки багата літературними творами, що навряд чи знайдеться така людина, яка за своє життя не прочитала жодного твору світової класики. Починаючи з раннього віку кожна дитина знайомиться з казками Шарля Перро, розповідями О.Генрі, сонетами Шекспіра, романами Жорж Санд та іншими відомими та популярними творами.
Без літературної творчості ми б з вами не знали про життя великих людей, як минулих часів, так і сучасних. Знайомлячись з літературними творами, у читачів формується світогляд про людські почуття, їх побут та життя в різні життєві епохи.
«Кожна дитина – особистість! Ось гасло сьогодення. Велике значення має розвиток творчості. Саме люди з творчим мисленням приносять у життя щось нове. Такі люди найчастіше стають лідерами. Творчість має вирішальне значення в розвитку здібностей людини, формуванні її активної життєвої позиції.  Головна мета розвитку творчості – повна реалізація себе, своїх здібностей і можливостей.»

>>>

МОВОМАРАФОНМовомарафон – це проект, філософія якого  проста.  Полягає вона у тому, аби закликати ліцеїстів стати на  шлях до україномовності. Це такий собі україномовний забіг, коли протягом двох тижнів усі, хто хоче перейти на українську (або хоч би спробувати), виконували запропоновані вчителями завдання, спрямовані на те, аби викликати інтерес до усього українського, сформувати ґрунтовне бажання розмовляти скрізь і завжди   чистою українською мовою. Коли людина для себе щось вирішує,то сама контролює процес та йде до мети, спираючись тільки на свою мотивацію.>>>

МАЙСТЕРНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Коли приходить зима, вулиці обсипає снігом, і ми воліємо грітися в теплих оселях, а не мерзнути надворі, настає чарівна пора зимових свят.Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що створювалися протягом століть і освячені віками.Ми також бережемо українські звичаї, бо це наш скарб.
Диво починається! >>>