Провідною ідеєю освітнього процесу в ліцеї у 2019/2020 навчальному році має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, робити внесок у підвищення конкурентоздатності нашої країни в європейському і світовому просторах.

Напрями розвитку освітньої діяльності на 2019/2020 н.р.:

  • реалізація провідних ідей концепції модернізації освіти України;
  • стимулювання ініціативи й активізація творчості педагогів, спрямована на оновлення й розвиток педагогічних процесів;
  • підвищення ефективності освітнього процесу на основі використання інформаційних технологій;
  • постійне вдосконалення високого рівня освітнього процесу в ліцеї: змісту, методики і механізму оцінки якості;
  • створення умов для підтримки і розвитку обдарованих дітей, їх активної життєвої позиції;
  • підвищення ефективності кадрового забезпечення;
  • вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу  освітнього процесу;
  • забезпечення здорового способу життя учасників освітньої процесу шляхом створення атмосфери, сприятливої для збереження здоров’я;
  • посилення ролі сім’ї у вихованні ліцеїстів, створення умов для ефективної взаємодії батьків з ліцеєм.


ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

В Україні намітилася тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні сексуальні зв’язки, що різко погіршує стан фізичного  і психічного здоров’я підлітків.

У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, почуття заниженої самооцінки. Все це нерідко перетворюється на конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.

Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки. Як результат, кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше порівняно з іншими залучаються до вживання наркотиків.

Утрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки самого існування держави. >>>

ОСВІТНЯ МАЙСТЕРНЯ
Зарубіжна література настільки багата літературними творами, що навряд чи знайдеться така людина, яка за своє життя не прочитала жодного твору світової класики. Починаючи з раннього віку кожна дитина знайомиться з казками Шарля Перро, розповідями О.Генрі, сонетами Шекспіра, романами Жорж Санд та іншими відомими та популярними творами.
Без літературної творчості ми б з вами не знали про життя великих людей, як минулих часів, так і сучасних. Знайомлячись з літературними творами, у читачів формується світогляд про людські почуття, їх побут та життя в різні життєві епохи.
«Кожна дитина – особистість! Ось гасло сьогодення. Велике значення має розвиток творчості. Саме люди з творчим мисленням приносять у життя щось нове. Такі люди найчастіше стають лідерами. Творчість має вирішальне значення в розвитку здібностей людини, формуванні її активної життєвої позиції.  Головна мета розвитку творчості – повна реалізація себе, своїх здібностей і можливостей.»

>>>

МОВОМАРАФОНМовомарафон – це проект, філософія якого  проста.  Полягає вона у тому, аби закликати ліцеїстів стати на  шлях до україномовності. Це такий собі україномовний забіг, коли протягом двох тижнів усі, хто хоче перейти на українську (або хоч би спробувати), виконували запропоновані вчителями завдання, спрямовані на те, аби викликати інтерес до усього українського, сформувати ґрунтовне бажання розмовляти скрізь і завжди   чистою українською мовою. Коли людина для себе щось вирішує,то сама контролює процес та йде до мети, спираючись тільки на свою мотивацію.>>>

МАЙСТЕРНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Коли приходить зима, вулиці обсипає снігом, і ми воліємо грітися в теплих оселях, а не мерзнути надворі, настає чарівна пора зимових свят.Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що створювалися протягом століть і освячені віками.Ми також бережемо українські звичаї, бо це наш скарб.
Диво починається! >>>