На сучасному етапі в ліцеї створюються сприятливі умови для розвитку педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності освітнього процесу.

Усе це ставить принципово нові вимоги перед методичною службою щодо розвитку творчого потенціалу методичних комісій взагалі і кожного вчителя зокрема.

Ми використовуємо два  підходи до керівництва творчими процесами: оволодіння алгоритмами творчого процесу й побудова відповідних моделей різноманітних творчих рішень та створення найсприятливіших умов для творчої діяльності педагогів.

Для стимулювання творчого пошуку вчителя, розвитку творчих здібностей учнів в ліцеї проводяться нестандартні уроки.

Під нестандартними уроками ми розуміємо такі уроки, які позбавлені звичайних шаблонів, мають загальний, об’єднуючий початок – елементи рольової гри. Нестандартні уроки обов’язково містять творчі ситуації, які збуджують до співробітництва і співтворчості на уроці.