Позитивні зміни в системі освіти, підвищення квалі­фікації і перепідготовки педагогічних кадрів стають одним із голо­вних завдань з модернізації системи освіти. Успіх багато в чому залежить від рівня професійної компетентності педагогіч­них кадрів.

Система методичної роботи в нашому ліцеї спрямована на ство­рення професійно-особистісної зони успіху кожного педагога, підви­щення рівня мотивації до саморозвитку. Створюючи атмосферу творчості в педагогічному колективі, адміністрація і методична служба забезпечує сприятливі умови, за яких у кожному педа­гогові бачать особистість, поважають його вибір, спонукають аргу­ментувати, пропонувати, аналізувати, надають можливість стати архітекторами власного професійного життя.

Однією з форм такого прояву є організація та проведення в нашому ліцеї методичних семінарів. Сучасні технології дозволили розширити поняття семінару та вийти за рамки. Тематика варіюється від вузькопрофільної, до всеоб’ємлюючої. Методичні комісії вчителів-предметників запроваджують  практичні семінари, семінари-тренінги, семінари-презентації і т.п. 

Такі семінари проходять під гаслом: «У мене є ідея, у вас є ідея. Ми обміняємося, і у кожного буде по 2 ідеї ». А кожна зустріч – це обмін енергією, інформацією, досвідом.

Чим ще діляться вчителі на подібних засіданнях:

Знаннями. Профільні семінари просто необхідні для будь-якої предметної галузі, тому що навичок, отриманих під час особистого навчання у вузі, не вистачає на все життя.

Досвідом. Присутні на семінарському заході отримують досвід взаємодії, обміну знаннями та презентації навчальної діяльності. Кожний вчитель заходить в аудиторію зі своїм досвідом, з яким досвідом він вийде – залежить від ведучого семінару та від самого учасника.

Спілкування. Це важлива річ у житті кожного, адже саме завдяки спілкуванню ми дізнаємося багато нових речей, а також цікаву та корисну для нас інформацію. Це одна із найважливіших речей, яка робить людину щасливою, товариською та дружелюбною.

В чому полягають плюси семінарських заходів

Подібні засідання стають першим кроком в роботі над проблематикою. Це дає можливість для вчителя отримати акумульовані знання або освоїти новий метод, методику, технологію за невеликий проміжок часу.

Підсумовуючи, бажання пізнати щось нове відкриває всі існуючі двері і знаходить неіснуючі. Очевидним залишається одне: зустрічі педагогів з обміну знаннями потрібні і важливі. Прагнення оволодіти новими навичками викликає повагу і бажання поділитися накопиченим досвідом. 

Пропануємо методичний проект ОСВІТНІЙ КРЕАТИВ


«Розвиток професійної компетентності педагогів»
Докладніше>>>Інтегруємося у міжнародний освітній простір
Докладніше>>>

«Роль мого предмета в майбутній професії та житті ліцеїста»
Докладніше>>>


 


«Типові помилки вчителя та шляхи їх подолання»
Докладніше>>>Реалізація основних положень педагогіки партнерства в умовах закладу спортивного профілю
Докладіше>>>