У нашому ліцеї розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації освітнього процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів.

У ліцеї діє дві методичні комісії (МК) вчителів гуманітарних та природничо-математичних дисциплін. Засідання методичних комісій відбуваються не менше 4 разів на рік, під час яких розглядаються нормативні документи з питань організації освітнього процесу, актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін, ознайомлення з науково-методичною літературою.

Згідно перспективного та річного плану роботи ліцею педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Реалізація сучасних освітніх технологій навчання та виховання ліцеїстів на засадах компетентнісного підходу в контексті вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту”».

Робота над проблемою включає поетапну її реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу з діагностики, теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню проблеми, систематизації, узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду.

Плануванням передбачено поєднання індивідуальних, групових та колективних форм роботи, їх модернізація на інноваційній основі. Робота методичних комісій передбачає вирішення таких проблем:

  • удосконалення змісту, форм і методів навчання;
  • формування глибоких і міцних компетенцій ліцеїстів на основі удосконалення освітнього процесу;
  • створення умов для реалізації навчальних можливостей кожного учня на основі творчих особистісних якостей педагога.

На шляху до НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого – стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал. Перед освітянами стоїть завдання формування в молодих українців таких якостей, як: прагнення до навчання упродовж усього життя, постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем, готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею закласти підґрунтя власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу згідно вимог Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”.

Ідеологією цієї  реформи є Нова українська школа. Інший зміст освіти, методика навчання та освітнє середовище. Наш ліцей – це важлива ланка. Тут закладається майбутнє, тут ростуть діти, які повинні будуть через кілька років приймати важливі і відповідальні рішення, що впливають на долю країни. Маємо надію, що реформа Нова українська школа всіляко сприятиме появі саме таких дітей.

Відповідно до цих пріоритетів упродовж 2022/2023 навчального року за активної підтримки адміністрації та навчально-методичної служби ліцею будуть проводиться заходи  у форматі онлайн і офлайн для забезпечення якісного функціонування та подальшого розвитку освітнього процесу у закладі.

МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ ПЕДАГОГІВ – центр методичної роботи

Методична діяльність – це основний вид освітньої діяльності, що представляє собою сукупність заходів, які проводяться  з метою оволодіння методами і прийомами навчально-виховної роботи, творчого застосування їх на уроках, пошуку нових, найбільш раціональних і ефективних форм і методів організації, проведення та забезпечення освітнього процесу.

Головну роль в організації та впровадженні методичної роботи відіграють методичні комісії. Діяльність методкомісій ліцею багатопланова і різноманітні за містом, напрямами і формами. У рамках методичної комісії здійснюється: професійний розвиток та вдосконалення педагогів; ознайомлення з матеріалами передового досвіду колег; обмін найефективнішими педагогічними знахідками.

Діяльність голів МК педагогічних спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

МК природничо-математичних дисциплін МК гуманітарних дисциплін

Належне функціювання методичної служби забезпечує та координує

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві пригорщі щедрості, хлюпніть туди ж гумору, посипте добром, додайте якомога більше віри, і все це добре перемішайте. Потім намажте на шматок відпущеного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

Рецепт щастя наставника, педагога, майстра.