Сьогодні в суспільстві все більше людей звертають увагу но здоровий спосіб життя. Вони не палять, займаються фізкультурою, не їдять шкідливих продуктів. Їх головна мета – зберегти здоров’я, щоб бути активними та довше жити.

З метою формування у ліцеїстів відомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки протягом  квітня місяця в ліцеї-інтернаті тривав місячник  «Ми за здоровий спосіб життя».

Протягом місяця працівниками виховної служби були проведені такі заходи: соціально –психологічне тестування ліцеїстів «Я та здоровий спосіб життя», зустріч з лікарем-наркологом «Здоровий спосіб життя – запорука майбутнього», година спілкування для мешканців гуртожитку «Чистота – запорука здоров’я», години спілкування  «Раціональне харчування – запорука гарного здоров’я», «Зроби свій вибір на користь здоров’я», вікторина «Що я знаю про здоров’я?», а також  рейд – перевірки «Чисті руки», «Санітарно-гігієнічний стан кімнат гуртожитку».


У процесі роботи ліцеїсти активно обмінювались думками, кожен мав змогу висловити своє бачення проблеми, почути думки інших, зробити для себе певні висновки.

Ліцеїсти усвідомили, що людина майбутнього – сучасна, стильна людина – це людина здорова, а здоровий спосіб життя – це її вибір.


Навички які сприяють здоровому способу життя поділяються на:

Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю:

 • навички раціонального харчування – додержання режим харчування, уміння складати харчовий раціон;
 • навички рухової активності – виконання ранкової зарядки регулярні заняття фізкультурою, спортом, фізичною пра­цею;
 • санітарно-гігієнічні навички – уміння доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо;
 • уміння чергувати режим праці та відпочинку.

Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю:

 • навички ефективного спілкування – уміння слухати, чітко висловлювати свої думки, адекватно реагувати на критику;
 • навички співпереживання – уміння рахуватися з почуттями інших людей, виявляти допомогу і підтримку;
 • навички розв’язання конфліктів за допомогою конструк­тивних переговорів;
 • навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації – уміння відстоювати свою позицію, відмовлятися від неба­жаних пропозицій, зокрема пов’язаних із залученням до куріння, вживанню алкоголю, наркотичних речовин.

Життєві навички, що сприяють духовному та психічно­му здоров’ю:

 • навички самоусвідомлення і самооцінки – позитивне став­лення до себе та інших людей, уміння реально оцінювати свої здібності й можливості;
 • аналіз проблем і прийняття рішень – уміння визначати суть проблеми, причини її виникнення, шляхи вирішення; 
 • навички самоконтролю – уміння правильно виражати свої почуття, переживати невдачі, раціонально планувати свій час, контролювати прояви гніву.

Щоб бути здоровим та успішним потрібно розвивати у собі усі види навичок здорового способу життя!

Гончарук Г.О., педагог соціальний