Однією з найважливіших якостей педагога є його вміння організувати взаємодію з дітьми, спілкуватися з ними і керувати їхньою діяльністю. Цьому  повинно сприяти педагогічне спілкування, яке допомагає вихователю забезпечити умови для реалізації виховних задач. У педагогічній взаємодії на особливу увагу заслуговує сам процес спілкування і його можливості виховного впливу на вихованців.

21 квітня в форматі онлайн було проведено засідання методичної комісії вихователів та класних керівників «Майстерність педагога у виховній взаємодії».Під час засідання були висвітленні питання про загальні принципи та основні правила взаємодії вихователя з вихованцями. Вихователі долучилися до обговорення даної теми та поділились власним досвідом у взаємодії з вихованцями, обговоривши формальні та неформальні підходи до виховання особистості.

Тож, педагогу необхідно уважно придивлятися до кожного здобувача освіти, вивчати його особистість, перевіряти будь-яку інформацію, пов’язану з ним, та переоцінювати внутрішні установки – тільки за таких умов він зможе побудувати з вихованцями справжню, дієву, педагогічно – доцільну взаємодію.

 Мельник Т., Шмакова А., вихователі